Curt Rice blir ny rektor ved NMBU: – Stolt over alt vi har fått til ved Oslomet
LUKK
Annonse
Annonse

Curt Rice blir ny rektor ved NMBU: – Stolt over alt vi har fått til ved Oslomet

Av Lina Christensen

Publisert 5. mai 2021 kl. 10:56

Curt Rice tiltrer i stillingen som rektor ved NMBU 1. august 2021. – Jeg kjenner på et vemod, samtidig som jeg kjenner på stolthet over alt vi har fått til, sier Rice om tiden som Oslomet-rektor.

– Tusen takk. Det er kjempespennende. Det må jeg bare si.

I dag ble det klart at styret ved NMBU har ansatt Curt Rice som ny rektor. Den nåværende Oslomet-rektoren tiltrer stillingen 1. august 2021.

– Det blir tungt. Jeg kjenner på et vemod, samtidig som jeg kjenner på stolthet over alt vi har fått til. Men jeg er glad for å kunne fortsette å bidra til en viktig sektor, sier Rice.

Rice startet som rektor ved Oslomet 1. august 2015, og under hans ledelse har tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus blitt til OsloMet – storbyuniversitetet.

– Vi har blitt en mye sterkere forskningsinstitusjon

– Hvordan ser du tilbake på de seks årene som Oslomet-rektor?

– Jeg har knapt rukket å tenke sånne tanker. Men jeg kom til en institusjon med store ambisjoner. Så og si alle hadde meldt seg på prosjektet om å få universitetsstatus. Jeg fikk lov til å lede et spennende arbeid, der en organisasjon virkelig hadde satt seg noen hårete mål. Det var artig. Jeg har ikke oppnådd dette alene. Det var vi.

Han trekker fram akkrediteringen til universitet som det viktigste som har skjedd i løpet av tiden som rektor ved Oslomet.

– Det var utrolig mye arbeid før og etter akkrediteringen fra å gjøre om høyskolen til et universitet. Jeg vil spesielt trekke fram kvaliteten på forskningen. Vi har blitt en mye sterkere forskningsinstitusjon. Vi presterer meget bra i konkurransen om midler fra Forskningsrådet og EU. Det i seg selv bidrar til økt kvalitet i utdanningen.

To ambisjoner: samlokalisering og bærekraftsuniversitet

Det er særlig to saker som Rice ser fram til å samarbeide med NMBU-styret om å få til.

– Det ene er sammenslåingen av Veterinærhøgskolen med resten av NMBU. Det har formelt vært på plass, men det er først til høsten det blir fysisk samlokalisering. Samlokalisering på campus skaper enorme muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom Veterinærhøgskolen og de andre fakultetene. Husk at bygningen er den største investeringen som en regjering har gjort for en høyere utdanningsinstitusjon. Det kostet åtte milliarder. Det sier seg selv at det skaper nye faglige muligheter.

Og ambisjon nummer to:

– NMBU har mål om å være et bærekraftsuniversitet. Det er en profil mange institusjoner er interessert i. For at vi skal lykkes med det så må vi ha en radikal tilnærming. Hva dette vil si, vet jeg foreløpig ikke.

Studenttinget ved NMBU: «Curt, du har store sko å fylle!»

Det er i dag Sjur Baarden, som er rektor ved NMBU. Ifølge Studenttinget ved NMBU har Curt Rice en del å leve opp til.

Sjur Baardsen er i dag rektor ved NMBU. «Curt, du har store sko å fylle!» skriver Studenttinget ved NMBU.

«Vi i Studenttinget ønsker Curt Rice velkommen som rektor ved NMBU! Vi gleder oss til å bli kjent med deg, og ser fram til godt samarbeid i årene som kommer! Samtidig vil vi takke Sjur Baardsen for strålende samarbeid de siste to årene. Vi har satt stor pris på din kloke røst, stødige lederskap, (nesten) evige støtte og din unike Instagramfeed. Du har vært en fantastisk støtte for oss studenter gjennom koronaåret, og alle utfordringer det har medført. Tenk at vi sammen jobbet fram lettelser i 5A, og fått oss tilbake til campus! Du har gått rett til kjernen og handling i saker vi har stått i, og vært løsningsorientert. Studenter beskriver deg som omtenksom, uformell, morsom og lett å snakke med. Nesten magisk? Curt, du har store sko å fylle! Vi gir deg et gratis tips på veien; bruk oss studenter! Velkommen til NMBU, vi er sikre på du kommer til å trives her!» skriver studentene på Facebook.

Baardsen vil fra høsten fortsette som professor i skogøkonomi.

– Som jeg har sagt tidligere ønsket jeg å fortsette. Styret ønsker det annerledes. Curt Rice er en fin kar. Jeg har ringt og gratulert ham tidligere i dag, sier Baardsen til Khrono.

Nina Waaler skal fungere som rektor

Prorektor ved Oslomet Nina Waaler er rektors stedfortreder, og vil dermed fungere i stillingen som rektor fra Rice går av, og fram til ny rektor er ansatt av universitetsstyret. I perioden Waaler fungerer som rektor, vil det konstitueres en fungerende prorektor for utdanning.

I henhold til Universitets- og høgskoleloven skal stillingen som rektor lyses ut når det gjenstår mer enn ett år av perioden. Oslomet sitt universitetsstyre vil derfor på sitt møte i juni få presentert forslag til videre prosess for ansettelse av ny rektor.

– Det har vært både hyggelig og lærerikt å samarbeide med Curt. Han har vært avgjørende for å bli universitet, og for utvikle og profilere Oslomet til den institusjonen den er i dag, sier styreleder ved Oslomet Trine Syvertsen i en pressemelding.