De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene
LUKK
Annonse
Annonse

De fleste lærere og sykepleiere bor i hjemfylket etter studiene

Av Forskerforum

Publisert 18. februar 2022 kl. 10:07

En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til barnehagelærer, lærer, sykepleier og sosialarbeider i større grad enn andre studerer i hjemfylket sitt og blir boende der etter endt utdanning.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har brukt registerdata til å kartlegge hvor alle som fullførte en barnehagelærer-, lærer-, sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og medisinutdanning i 2014/15 studerte, og hvor de bodde to og fem år etterpå, sett i sammenheng med stedet de vokste opp. Til sammen 15 658 ferdigutdannede var med i utvalget.

Her er noen hovedfunn:

  • Seks av ti med lærerutdanning var bosatt i oppvekstfylket sitt. Størst andel som vokste opp i og fullførte utdanningen sin i samme fylke, finner vi i universitetsfylkene Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo.
  • Halvparten av alle sykepleiere tok utdanningen i hjemfylket, mens seks av ti bodde i hjemfylket etter at de var ferdige med å studere. Hordaland beholdt 85 prosent av sine lokale sykepleiere.
  • Flere enn fire av ti som fullførte sosialarbeiderutdanning studerte i hjemfylket, men etter at de var ferdige, var 70 prosent bosatt i hjemfylket.
  • Profesjonsstudiene i medisin og psykologi, med få kandidater og studiesteder, har annerledes bevegelsesmønster enn de større gruppene. Dette kommer av at relativt få kan ta utdanningene i eget fylke.
  • Nyutdannede leger bosetter seg i større grad enn andre ferdigutdannede over hele landet, mens mange psykologkandidater bosetter seg i Oslo.

SSB skriver:

«Desentralisert høyere utdanning synes å bidra til at en betydelig andel av velferdskandidatene innenfor barnehagelærer-, lærer-, sykepleier- og sosialarbeiderutdanning fullførte sin utdanning i nærområdet. Dette kan også ha hatt betydning for at de fleste kandidatene innenfor nevnte utdanninger var bosatt i det samme fylket de vokste opp i.»

I en pressemelding sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at rapporten viser at det å ha å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende.

– Utdanningstilbud må spres slik at folk har bedre tilgang på høyere utdanning i hele landet, slik at flere får mulighet til å etablere seg der de ønsker framfor å bli etablert der utdanningstilbudet er, istemmer stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen.

Hun sier det er en alvorlig kompetansemangel flere steder i landet, og at utlyste stillinger står tomme alt for mange steder.

Stortingsrepresentanten viser til at regjeringen har varslet et nasjonalt løft fordesentralisert høyere utdanning og kompetanse i hele landet. Blant annet er de i gang med reetablering av studiested Nesna.

Les også: