Digital satsing på arkiv og bibliotek
LUKK

Statsbudsjettet 2020:

Digital satsing på arkiv og bibliotek

Av Lina Christensen

Publisert 7. oktober 2019 kl. 12:53

Regjeringen foreslår en økning i bevilgningene til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket på til sammen 127 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2020 bevilges det 35 millioner kroner til Arkivverket for å starte utviklingen av nasjonale fellesløsninger for bevaring av digitale arkiv og for å gjøre digitalt arkivmateriale tilgjengelig for befolkningen.

Dette skal finansiere utvikling av nasjonale løsninger både for langtidsbevaring av digitalt arkivmateriale og for tilgang til digital dokumentasjon i Digitalarkivet.

Løsningene er antatt å koste i alt 140 millioner kroner, og vil etter planen bli utviklet over en periode på fire år.

Ut over dette, foreslår regjeringen økt bevilgning på 5 millioner kroner som skal gå til ny IT-infrastruktur for Arkivverket.

Regjeringen forslår også 87 millioner kroner i økt satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Satsingen vil innebære raskere digitalisering av Nasjonalbibliotekets egen samling. I tillegg skal papirmateriale, fotografi, film og lydopptak fra arkivinstitusjoner og museum over hele landet digitaliseres.

Som en del av digitaliseringssatsingen, og som følge av nedleggingen av NRKs lisensavdeling i Mo i Rana, skal det opprettes 70 nye arbeidsplasser ved digitaliseringsanlegget.