Fem institusjoner får tommel opp fra Nokut
LUKK

Kvalitet:

Fem institusjoner får tommel opp fra Nokut

Av Lina Christensen

Publisert 21. april 2023 kl. 13:50

De fire eldste universitetene har fått godkjent måten de sikrer kvaliteten på utdanningstilbudene.

Universiteter og høyskoler har selv ansvar for kvaliteten på studietilbudene de tilbyr. Men gjennom tilsyn kontrollerer Nokut at de tar vare på dette ansvaret på en god måte, blant annet ved å sjekke at lover og forskrifter er oppfylt

Høsten 2022 ble det gjennomført tilsyn ved Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Torsdag denne uken vedtok Nokuts styre at kvalitetsarbeidet er godkjent.

Slike tilsyn blir gjennomført ved alle universiteter og høyskoler minimum hvert åttende år.  

– Universitetene kan selv akkreditere på egen fullmakt, noe som stiller høye krav til intern kvalitetssikring av både nye og eksisterende studietilbud. Det er viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom, og det er hjemlet i lov og forskrift, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Får råd om bedre rutiner for varslingssystemer

Selv om universitetene får godkjent måten de sikrer kvaliteten på, kommer Nokut likevel med noen anbefalinger.

NTNU får råd om å gjøre kvalitetssystemet mer oversiktlig, og å formidle informasjonen på enklere måte, slik at ansatte og studenter også kan få eierskap til systemet. For eksempel mener de studenter bør få informasjon om hvordan deres meldinger gjennom Si fra-systemet, der de kan melde fra om uønskede hendelser, blir fulgt opp.

Også Universitetet i Oslo blir rådet til å få bedre rutiner for hvordan studenter får svar på innmeldte saker i Si fra-systemet, og hvilken informasjon studenter får om oppfølging og tiltak.

Ved Universitetet i Bergen mener Nokut kvalitetssystemet for studieprogrammene er for omfattende. Universitetet får derfor råd om å forenkle systemet. De blir også rådet til å inkludere en representant fra arbeidslivet når de evaluerer studietilbud.

UiT – Norges arktiske universitet får blant annet råd om å innlemme ph.d.-ordningen bedre i arbeidet med kvalitet.

Avhengig av akkreditering for å få statsstøtte

Også Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) har fått godkjent kvalitetsarbeidet.

Institusjonen må få akkreditering innen 1. januar 2025 for å fortsatt kunne få statsstøtte. Godkjent kvalitetsarbeid er et krav for å bli akkreditert.

Selve akkrediteringssøknaden vil bli behandlet på Nokuts styremøte i juni.

– Tilsynet viser at HLT arbeider mye med utdanningskvaliteten, og det er inntrykket til komitéen at medvirkning og åpenhet er viktige prinsipper ved høyskolen, sier Vinje.

Les også: