Forskningsrådet: Det avsatte styret slår tilbake mot Ola Borten Moe
LUKK
Annonse
Annonse

Forskningsrådet: Det avsatte styret slår tilbake mot Ola Borten Moe

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. mai 2022

Dette er en oppkonstruert krise. Den kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i Forsknings-Norge, skriver 11 avgåtte styremedlemmer i en kronikk i Aftenposten.

Avgåtte styremedlemmer i Forskningsrådet slår tilbake mot Ola Borten Moe

Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) kastet forrige tirsdag 16. mai hele styret i Forskningsrådet. I kronikken skriver 11 av de avgåtte styremedlemmene at de selvsagt tar statsrådens beslutning til etterretning, «men vi stiller oss undrende til hvordan han fremstiller dette i mediene, og til hva regjeringen egentlig ønsker å oppnå.»

Annonse

Sentralt i saken er som kjent at politikerne har ønsket å redusere Forskningsrådets avsetninger.

Styret skriver imidlertid at de har kommet med flere forslag,  som praksis med flerårsbudsjetter , økt fleksibilitet mellom de ulike departementenes bevilgninger og etablering av særlovsselskap. Forslagene har ikke blitt fulgt opp, heller ikke av Ola Borten Moe, skriver de.

«Problemet norsk forskning nå er styrt inn i, er en konsekvens av den kortsiktige og ufleksible måten forskningen finansieres på, gjennom departementenes bevilgninger til Forskningsrådet.»

Sentralt i saken er en gjennomgang fra direktoratet DFØ, som sier at måten Forskningsrådet har forvaltet pengene sine på, på noen områder er i strid med budsjettreglene i staten. De tidligere styremedlemmene skriver at denne praksisen, altså å disponere midler på tvers av bevilgninger, kun krever en fullmakt.

«En fullmakt statsråden har valgt ikke å be Stortinget om.»

De skriver:

«Dagens situasjon bidrar bare til uro og usikkerhet for miljøene som skal skape kunnskapsgrunnlaget for fremtidens Norge. Og statsrådens konstruerte krise vil kunne stanse satsinger som vil lide i lang tid fremover – helt uten at det er nødvendig.»

Alle de tidligere styremedlemmene, med unntak av to ansatterepresentanter, har signert kronikken.

Hilde Tonne, som er konsernsjef i Statnett, var styreleder i det nå avgåtte styret, mens administrererende direktør Kenneth Ruud i Forsvarets forskningsinstitutt var nestleder. I det nye interimstyret er Cicero-direktør og tidligere finansminister og kunnskapsminister Kristin Halvorsen styreleder.

Les også: