Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Frykter milliontap for norsk forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. august 2011

Forskerforbundet og Unio presser på for å sikre forskningsfondet når regjeringen starter sin budsjettkonferanse i dag.

frykter-milliontap-for-norsk-forskning

Fakta

 

Samlet fikk SV 4,1 prosent av stemmene i kommunestyrevalget, mot 6,2 prosent i 2007, og 4,3 prosent i fylkestingsvalget, mot 6,5 prosent i 2007.

Resultatet er det dårligste for partiet siden 1979. Dersom resultatet gjaldt et stortingsvalg, ville SV fått sju representanter, mot elleve i dag.

– Det er svært uheldig at norsk forskningsinnsats er så konjunkturavhengig, sier leder i Forskerforbundet Bjarne Hodne.

– I de siste årene har avsetningen til Fondet for forskning og nyskaping vært langt mindre enn det vi ønsket. Vi ber om at regjeringen foretar seg de nødvendige grep for å sikre den fremtidige forskningsinnsatsen. Dette kan best gjøres ved å øke avsetningen til Forskningsfondet, sier lederen i Forskerforbundet Bjarne Hodne og lederen i Unio Anders Folkestad.

Kan tape 600 millioner

Forskerforbundet og Unio mener at den fremtidige forskningsinnsatsen vil avgjøres av hvordan regjeringen håndterer den fallende avkastningen fra Forskningsfondet. Rentenedgang vil føre til at innskudd som skal refinansieres vil få betydelig lavere avkastning, og det betyr mindre penger til forskning.

Dette har tidligere vært påpekt av Norsk industri og Forskerforbundet, som har ytret bekymring over fremtidige fall i forskningsinvesteringer på grunn av nedgang i utbetalinger fra Forskningsfondet. Ifølge Norsk industris beregninger vil norsk forskning kunne tape 200 millioner i 2012 og 400 millioner i 2013.

– Vurderer alle alternativer

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland har tidligere uttrykt overfor Forskerforum.no at dette blir et tema i arbeidet med statsbudsjettet.

– Vi har løpende diskusjon med Finansdepartementet om dette, men dette er først og fremst et tema i budsjettforhandlingene. Det er det totale budsjettet som er det viktige. Alle varianter diskuteres i regjeringen. Vi har merket oss innspillene og har det som en viktig del av vår diskusjon i budsjettet for 2012, sa Tora Aasland tidligere i år.