Audun Eckhoff fikk ikke fortsette som direktør ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Direktørjobben gikk til Karin Hindsbo, som kommer fra stillingen som direktør for KODE Kunstmuseene i Bergen.  Hun begynner i stillingen 1. juni 2017.

– Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kulturinstitusjonene i Norden. Nå står vi foran museets mest spennende periode, på vei mot nytt bygg på Vestbanen i 2020. Her ligger en historisk satsning på kunst, og jeg gleder meg stort til å være med på å forme fremtidens nasjonalmuseum, sier Karin Hindsbo i en pressemelding.

Styreleder Linda Bernander Silseth ved Nasjonalmuseet uttaler at Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere, og vil være rett kvinne til å lede Nasjonalmuseet inn i en avgjørende epoke.

– Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til å snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier Silseth.