Konsulenter mener NTNU kan kutte 364 årsverk

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. mai 2019

– Med et slikt kutt i antall stillinger vil NTNU i stor grad stoppe opp, sier tillitsvalgt.

NTNU kan spare opp mot to milliarder kroner ved å senke utgifter, øke inntekter og å kutte 364 årsverk, ifølge en rapport fra konsulentselskapet EY.

Det skriver Universitetsavisa. Ey har laget en rapport om hvordan NTNU kan møte regjeringens effektiviseringskrav, den såkalte ABE-reformen. NTNU har selv anslått at reformen trolig vil føre til at NTNUs budsjett vil bli redusert med en halv milliard kroner de neste ti årene.

Tillitsvalgt er kritisk

I en foreløpig versjon av rapporten kommer EY med et «konservativt» og et «ambisiøst» estimat. Ifølge det ambisiøse anslaget er det mulig å redusere kostnadene til årsverk med 273 millioner kroner. Dette tilsvarer 364 årsverk. Det konservative estimatet innebærer et kutt på 158 millioner og 211 årsverk. NTNU har totalt rundt 7400 årsverk.

Leder Sturla Søpstad ved Norsk tjenestemannslag ved NTNU er kritisk til rapporten.

– Med et slikt kutt i antall stillinger vil NTNU i stor grad stoppe opp. Det er en lite interessant diskusjon. Det er ikke så mange ansatte å ta av. Det er mer interessant å se på hvordan inntektene kan økes, og hvor det kan gjøres kutt enkelt. Hvis det for eksempel skal reises mindre med fly, må det gjøres noe med kulturen, og ledelsen må sette det på agendaen, sier Søpstad til Universitetsavisa.

Konsulentselskapet anbefaler at det gjøres en analyse av personalsammensetningen. De bemerker at en kartlegging av årsverkreduksjon må ses i sammenheng med hvor mange som går av med pensjon og hvor mange som kan omplasseres.

– EY anbefaler en standardmedisin de gir i alle slike saker: sentralisering, standardisering og outsourcing. Jeg tror ikke det er så enkelt. NTNU er en stor og kompleks organisasjon. Det er åpenbart at vi står overfor kutt i bevilgningene, og det må det gjøres et grundig arbeid med, sier tillitsvalgt Søpstad.

Vil ha færre biblioteker

EY foreslår å effektivisere syv støttefunksjoner. De vil innføre en ny driftsmodell for HR og nye forvaltningsmåter for IT. Utnytte digitalisering, effektivisering av eiendomsdrift, følge opp gevinster av utviklingsområder innenfor studieadministrasjonen, redefinere universitetsbibliotekenes rolle og redusere bibliotekenes lokasjoner står også på listen.

Hvis NTNU reduserer antall biblioteker fra 15 til 10, sparer de 10 årsverk, bemerker konsulentselskapet.


EY mener også at NTNU bør øke inntektene fra forskning og utdanning ved å hente inn mer eksterne forskningsmidler, øke studentmobilitet og gjennomføringsgrad og satse mer på nye studentsegmenter. EY mener også det er potensial i målrettet markedsføring mot internasjonale studenter.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen sier at rapporten fra EY skal diskuteres grundig internt på NTNU, og at ledelsen skal bruke tid på å gå gjennom anbefalingene og se på hvor realistiske de er. Dette skal skje i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

  • Les også: