KD: Så mye vil ny høyskole på Nesna koste
LUKK
Annonse
Annonse

KD: Så mye vil ny høyskole på Nesna koste

Av Jørgen Svarstad

Publisert 16. november 2021 kl. 10:23

SV spurte Finansdeparetementet om prislappen. Her er svaret de fikk.

Det er høyst uklart hva som skal skje på Nesna. Støre-regjeringen har lovet å gjenopprette «en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon» i kommunen. Grunnskole- og barnehagelærerutdanningen skal gjenopprettes, og det skal utredes hvilke andre utdanningstilbud som kan legges dit.

Regjeringen har imidlertid ikke satt av noen øremerkede midler til Nesna,  bortsett fra at de vil bevilge 100 millioner kroner til «desentralisert utdanning over hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna i 2022», som det står i tilleggsbudsjettet.

I Stortinget har SV har imidlertid spurt Finansdepartementet hva det vil koste å gjenopprette høyskolen på Nesna, med samme portefølje og bevilgningsnivå som studiestedet det hadde i 2015.

Svaret kom 3. november, og det var Khrono som først omtalte det.

Svaret er at bevilgningen de fikk i 2015, ville tilsvart 152,6 millioner kroner i 2022.

Finansdepartementet har forhørt seg med Kunnskapsdepartementet, som gir dette svaret:

«Daværende Høgskolen i Nesna hadde i 2015 en bevilgning på 130,5 mill. kroner over kap. 260, post 50. Justert for ABE-reduksjoner (avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt, journ. anm.) og prisjustering som høyskolen ville hatt som selvstendig institusjon fra og med 2016, tilsvarer bevilgningen 152,6 mill. kroner i 2022. Dette inkluderer ikke eventuelle andre bevilgningsendringer i 2016-2022 som ville blitt lagt til dersom Høgskolen i Nesna var en selvstendig institusjon.»

Flere, blant annet leder av Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker, har vært bekymret for at en ny høyskole på Nesna skal føre til at de andre høyskolene og universitetene får mindre penger.

Les også: