LO Stat med streikevarsel for 4.400 statsansatte. Fire universiteter vil bli rammet.
LUKK
Annonse
Annonse

LO Stat med streikevarsel for 4.400 statsansatte. Fire universiteter vil bli rammet.

Av NTB og Jørgen Svarstad

Publisert 9. mai 2022 kl. 11:29

Departementene vil bli hardt rammet om det blir streik blant de LO-organiserte i staten fra 24. mai. Ansatte ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Stavanger vil også bli tatt ut.

LO Stat har varslet at de vil ta ut 4.400 medlemmer i streik om den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt natt til tirsdag 24. mai.

Det går fram av et såkalt områdevarsel fra LO Stat som staten og Riksmekleren har fått. Et områdevarsel er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme.

LO Stat brøt forhandlingene med staten i hovedtariffoppgjøret fredag 29. april. Meklingen startet mandag 2. mai.

I en melding på deres nettside gir LO Stat oversikt over alle virksomhetene som vil bli rammet. Blant disse er Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, NTNU og Universitetet i Tromsø.

Det er blant annet mange universitets- og høyskoleansatte som er med i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL).

LO Stat skriver ikke hvor mange ved hver enkelt virksomhet som eventuelt blir tatt ut.

Unio stat, der Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund er de to største gruppene, har varslet at de vil ta ut rundt 2750 medlemmer. YS og Akademikerne har ikke kommet med tilsvarende tall ennå.

Her er hele oversikten:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Petroleumstilsynet
   

Barne- og likestillingsdepartementet:

 • Barne- og likestillingsdepartementet
   

Finansdepartementet:

 • Finansdepartementet
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Skatteetaten


Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet


Justis- og beredskapsdepartementet:

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kriminalomsorgen


Klima- og miljødepartementet:

 • Klima- og miljødepartementet


Kommunal- og distriktsdepartementet:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorgan (DSS)


Kultur- og likestillingsdepartementet:

 • Kultur- og likestillingsdepartementet

​​​​​​​
Kunnskapsdepartementet

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Tromsø

​​​​​​​
Landbruks- og matdepartementet:

 • Landbruks- og matdepartementet

​​​​​​​
Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Nærings- og fiskeridepartementet

​​​​​​​
Olje- og energidepartementet:

 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

​​​​​​​
​​​​​​​Samferdselsdepartementet:

 • Samferdselsdepartementet
 • Kystverket
 • Statens vegvesen
 • Les også: