Museumsforbundet skuffet over revidert statsbudsjett: – Det er ganske stusslig
LUKK
Annonse
Annonse

Museumsforbundet skuffet over revidert statsbudsjett: – Det er ganske stusslig

Av Lina Christensen

Publisert 12. mai 2020

Norske museer har blitt hardt rammet av koronakrisen. Men den profesjonelle museumssektoren har lite å hente i regjeringens hjelpetiltak, sier Liv Ramskjær i Norges museumsforbund.

– Det er ganske stusslig. Vi hadde jo håpet at det kanskje skulle komme noe mer hjelp i forbindelse med koronakrisen, sier Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Norske museer har blitt hardt rammet av koronakrisen, og forventningene var derfor høye da regjeringen la fram forslag til revidert statsbudsjett i dag. Som Forskerforum tidligere har skrevet om, har rundt 430 ansatte ved 15 museer blitt permitterte etter at koronatiltakene trådte i kraft.

Annonse

Regjeringen har tidligere etablert en kompensasjonsordning slik at virksomheter innen museum, kultur og ideelle organisasjoner kan søke om bortfall av billettinntekter. Nå foreslås ordningen utvidet fram til 15. juni. Ramskjær forteller at arrangementsstøtteordningen treffer få museer ettersom det er krav om under 60 prosent offentlig støtte.

– Utvidelsen omfatter også tap av andre inntekter enn billetter, så man kan si den hjelper de den hjelper litt mer enn i den første utgaven av ordningen, forklarer Ramskjær.

– Jeg er skikkelig skuffet

Så lenge det er krav om skatteplikt kommer heller ikke regjeringens kontantstøtteordning for faste utgifter museene til gode, mener hun.

– Her ser det ikke ut til at det er noe å hente for særlig mange museer hvis jeg ikke har oversett noe. Så langt er det mindre private og frivillig drevne museer som har fått litt støtte. Noen av de større museene som har søkt, er ikke ferdigbehandlet enda. Det blir interessant å følge med på utviklingen, sier hun og fortsetter:

– Jeg er skikkelig skuffet. Det er veldig bra at museene med beskjeden offentlig støtte får litt mer hjelp, slik at de klarer seg gjennom krisen, men hovedtyngden av den profesjonelle museumssektoren har lite å hente i hjelpetiltakene. Jeg har vondt for å se at dette skal hjelpe flere museer så lenge grensen på 60 prosent står. Det er flere museer med mer enn 60 prosent offentlig støtte som har det tungt. Da er det fortsatt permitteringsverktøyet som museene kan ha noe glede av, sier Ramskjær.

Hun er imidlertid svært fornøyd med millionene som er bevilget til arkeologiske utgravinger av et vikingskip i Halden.

– Må kompenseres for inntektsbortfall

I et møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet 4. mai la Norges museumsforbund fram sine budsjettforventninger: Museene må få kompensasjon for tapte inntekter som følge av koronatiltak, en digital tiltakspakke for museene og at museer med omfattende løpende kostnader må omfattes av kontantstøtteordningen. Ifølge Ramskjær har lite av dette kommet med i revidert statsbudsjett.

– Vi må håpe på at det kommer tiltak i en senere fase i høst eller i budsjettet for 2021,  og vi har spilt inn behov for en digital tiltakspakke, bygningsvernet i museene og søkbare midler til museumsbygg og anlegg. Noe av dette vil kanskje lettere komme i en «etterpåpakke» for å få hjulene i gang igjen, men for at statlig stengte museer skal få noe hjelp, så er det viktig at de kompenseres for inntektsbortfallet, sier Ramskjær.

Les også: