Får penger til å grave fram det første vikingskipet på 100 år
LUKK
Annonse
Annonse

Revidert statsbudsjett

Får penger til å grave fram det første vikingskipet på 100 år

Av Lina Christensen

Publisert 12. mai 2020 kl. 11:21

Regjeringen foreslår å bruke 15,6 millioner kroner til utgraving av vikingskip.

I revidert statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å øke Riksantikvaren sitt budsjett med 15,6 millioner kroner. Midlene skal dekke arkeologisk utgraving av Gjellestadskipet i Halden som ble funnet høsten 2018. Funnet ble gjort i forbindelse med at grunneier hadde søkt om drenering av jordet der funnet er gjort. Ifølge NRK håper arkeologene å starte utgravingen i juni, men først må Stortinget behandle saken.

– Funnet av Gjellestadskipet fra vikingtiden er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Det er over 100 år siden det sist ble gravd ut et vikingskip i Norge. Nå gjør vi det for å ta vare på det som er igjen av skipet og sikre at viktig kunnskap om vikingtiden sikres for allmennheten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Økt støtte til Gestapomuseet

Direktør Håkon Glørstad i Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er glad for at de nå får penger til å grave opp skipsrestene.

– Graven på Gjellestad er ikke i samme stand som noen av de andre vikingskipene vi har. Det har kommet luft inn i gravhaugen, og derfor er det så viktig at vi gjennomfører utgravingen så vi kan ta vare på informasjonen som ligger der før det er for sent, sier han til NRK.

I tillegg får Stiftelsen Gestapomuseets forening økt støtte fra 1 til 2 millioner kroner.

– Museet og arbeidet til stiftelsen er en påminnelse om at vi ikke må ta friheten og demokratiet for gitt. Til høsten blir de nye lærerplanane i skolen tatt i bruk. I de planene er demokrati og medborgarskap sentrale temaer. Sammen er dette viktige bidrag i arbeidet med å gjøre elever til selvstendige og kritiske medborgere i et moderne demokrati, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Mer penger til Nasjonalmuseet

Regjeringen foreslår også å øke kostnadsrammen for det nye Nasjonalmuseet med 100 millioner kroner til 6,1 milliarder kroner. Dette begrunnes med svekket kronekurs, forsinkelser og andre utfordringer. På grunn av forsinkelser i innflyttingen av Nasjonalmuseet på Vestbanen,
kan Nasjonalmuseets driftstilskudd for 2020 reduseres. Bevilgningen på posten foreslås derfor redusert med 5 millioner kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen til Nobels fredssenter.

Samlet sett øker bruken av oljepenger voldsomt i revidert statbudsjett. Handlingsregelen sier at man ikke skal bruke mer enn 3 prosent av oljefondet, med et unntak for perioder med høy arbeidsledighet. Regjeringen benytter seg av unntaket og foreslår å øke uttaket til 4,2 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Det vil si at regjeringen foreslår å bruke 419,6 milliarder oljekroner i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2020, fra et anslag på 244 milliarder kroner i det opprinnelige statsbudsjettet.

Les mer: