– Det er et spennende valg. Karin Hindsbo ønskes velkommen av de ansatte, sier hovedtillitsvalgt ved Nasjonalmuseet.

 

karin hindsbo
Karin Hindsbo

Tirsdag ble det kjent at Karin Hindsbo overtar direktørstolen ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design etter Audun Eckhoff, som etter åtte år ikke fikk fortsette som direktør. Hindsbo kommer fra jobben som direktør for KODE Kunstmuseene i Bergen. Hun begynner i stillingen 1. juni 2017.
Ida Bronken, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nasjonalmuseet, er ikke overrasket over valget av direktør.

– Jeg var forberedt på dette, og det får store praktiske konsekvenser for oss ansatte dette året.

Mye skal avgjøres
Nasjonalmuseet er midt i en omfattende byggeprosess, og et nytt museumsbygg skal stå ferdig på Vestbanen i 2020.
– Forberedelser til flytting og selve byggeprosjektet er et stort arbeid, og enda mer må gjøres for å jobbe fram et godt publikumstilbud i det nye museet. Jeg håper virkelig at ledelsen og styret legger opp til at noen viktige avgjørelser kan tas før direktøren tiltrer 1. juni, ellers blir jeg bekymret for framdriften og kvaliteten på mange av prosjektene.
Bronken forteller om store anbud som går ut, innhold til utstillingene som må jobbes fram og formidlingstiltak som skal avgjøres.
– Men vi får håpe de ansatte får nok tid til å utføre arbeidet som må til slik at de kan stå stolte bak Hindsbo til åpningen av det nye Nasjonalmuseet i 2020.

– Må samle organisasjonen
Bronken har tro på et godt samarbeid med den nye direktøren.
– Styret er veldig tydelige på at dette er det riktige valget, og det virker beroligende. Det blir alltid usikkerhet rundt åremålsstillinger som går ut, og derfor er det bra å få en avgjørelse.
– Hva er det viktigste den nye direktøren må gjøre?
– Hun må samle organisasjonen, holde tempoet oppe og sikre byggeprosessen så raskt som mulig. Og ikke minst: sikre nok bevilgninger til museet.
Bronken sier lokallaget i Forskerforbundet vil jobbe aktivt for at de interne prosessene skal bli gode og grundige.
– I Forskerforbundet vil vi følge godt med på hvordan museet nå skal organisere forskningen. Vi tror at Hindsbos energi og visjoner kan samle de ansatte og gi ny fart i forskningen og samfunnsdebatten.

– Spennende periode
Den nye direktøren ser fram til å ta fatt på museumsjobben:
– Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kulturinstitusjonene i Norden. Nå står vi foran museets mest spennende periode, på vei mot nytt bygg på Vestbanen i 2020. Her ligger en historisk satsning på kunst, og jeg gleder meg stort til å være med på å forme fremtidens nasjonalmuseum, sier Hindsbo i en pressemelding.