NIVA, NINA og NILU kan bli ett
LUKK

Forskningsinstitutter

NIVA, NINA og NILU kan bli ett

Av Forskerforum

Publisert 1. november 2018 kl. 15:14

De tre miljøforskningsinstituttene utreder tettere samarbeid og mulig konserndannelse.

Fakta
<
Onsdag 31. oktober var det allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning, ifølge NILUs nettsider.

Der ble det orientert om at styrene i de respektive instituttene har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse. Klima- og miljødepartementet (KLD) har lenge uttrykt ønske om en mer helhetlig tilnærming i klima- og miljøforskningen.

– Det har vært store endringer i det norske forskningslandskapet de siste årene, med sammenslåinger i både universitets – og høyskolesektoren og i instituttsektoren. For å møte denne konkurransesituasjonen er det viktig at miljøinstituttene ser på alternative samarbeidsstrukturer og mulige allianser, skriver de administrerende direktør Kari Nygaard (NILU), Greta Bentzen (NIVA) og Norunn S. Myklebust (NINA) i pressemeldinger.

Utredningene skal legges fram til behandling i de tre styrene i januar og februar 2019.