NIVA, NINA og NILU kan bli ett
LUKK

Forskningsinstitutter

NIVA, NINA og NILU kan bli ett

Av Forskerforum

Publisert 1. november 2018 kl. 15:14

De tre miljøforskningsinstituttene utreder tettere samarbeid og mulig konserndannelse.

Fakta

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er morselskap i NIVA-konsernet som omfatter de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile SA, NIVA-Tech AS og NIVA China Ltd. NIVA forsker på vannfaglige problemstillinger innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Konsernet hadde 359 ansatte og en samlet driftsinntekt på 492 millioner kroner i 2017.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. NINA hadde 255 ansatte og en omsetning på 382 millioner kroner i 2017.

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse grunnlagt i 1969. NILUs forskning skal bidra til å øke forståelsen for atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. Instituttet hadde 170 ansatte og en samlet driftsinntekt på 200 millioner kroner i 2017.

(Kilder: Instituttenes årsrapporter)

Onsdag 31. oktober var det allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning, ifølge NILUs nettsider.

Der ble det orientert om at styrene i de respektive instituttene har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse. Klima- og miljødepartementet (KLD) har lenge uttrykt ønske om en mer helhetlig tilnærming i klima- og miljøforskningen.

– Det har vært store endringer i det norske forskningslandskapet de siste årene, med sammenslåinger i både universitets – og høyskolesektoren og i instituttsektoren. For å møte denne konkurransesituasjonen er det viktig at miljøinstituttene ser på alternative samarbeidsstrukturer og mulige allianser, skriver de administrerende direktør Kari Nygaard (NILU), Greta Bentzen (NIVA) og Norunn S. Myklebust (NINA) i pressemeldinger.

Annonse

Utredningene skal legges fram til behandling i de tre styrene i januar og februar 2019.