Ny støtte til koronarammede museer
LUKK

Ny støtte til koronarammede museer

Av Julia Loge

Publisert 29. mai 2020 kl. 12:59

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja legger fram en utvidet kompensasjonsordning og andre tiltak rettet mot museer, kunstnere og scenekunstinstitusjoner.

– Vi kan ikke kompensere krone for krone, men målet er å treffe flest mulig, sier Abid Raja på Kultur- og likestillingsdepartementets pressekonferanse fredag.

Se listen nederst i saken.

Den eksisternde kompensasjonsordningen utvides med 1,5 milliarder kroner og skal gjelde fram til 1. september. Enkelte museer har fått støtte gjennom denne ordningen, men de aller fleste museene i Norge får store offentlige tilskudd og har falt utenfor denne krisepakken.

Støtte til 62 museer

Til disse museene foreslår regjeringen å øke tilskuddene med 119,6 millioner kroner. Økningen foreslås fordelt forholdsmessig ut fra hva museene hadde av billettinntekter, samt inntekter fra butikk- og kafésalg i 2019.

Det vil si at Kode museum i Bergen og Museene i Sør-Trøndelag får over 12 millioner kroner hver i økte tilskudd, ifølge regjeringens stortingsproposisjon. Til sammen foreslår regjeringen å fordele midler til 62 museer, inkludert 860.000 kroner til sju museer som ikke er med i nettverket.

Raja åpner også for å justere og fylle på ordningen dersom det er behov for det.

Nødrop fra Kode

– Dette vil komme godt med, og jeg har snakket med Petter Snare i dag og han var godt oppmuntret av dette, og det tror jeg flere vil være, sier Raja.

Han viste da til pressekonferansen direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen ved Kode kunstmuseer og komponisthjem hadde 19. mai. Der varslet Snare en nært forestående konkurs. Nå er han mer fornøyd:

– Dette er gode nyheter for Kode og for første gang opplever vi en kulturminister som tar den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i på alvor og prøver å gjøre noe med den, sier Snare om krisepakken i en pressemelding.

Kode er likevel ikke helt i mål, de forbereder seg på å tape mer enn de 12 millioner kronene de nå får kompensert. Museet retter nå blikket mot statsbudsjettet.

– Vi er takknemlige for at Regjeringen har kommet på banen med en kriseløsning for Kode. Det gir oss et pusterom, men våre grunnleggende problemer er ikke løst. Årsaken til det er at Kode får for lite penger av staten, kun 30 millioner mot Nasjonalmuseets 790 millioner. Den skjevheten må rettes opp i på neste års statsbudsjett, sier styreleder Marte Mjøs Persen.

Så mye foreslår regjeringen å fordele til museene:

 • Galleri F15 500.000 kroner
 • Østfoldmuseene 850.000 kroner
 • MiA – Museene i Akershus 2 760.000 kroner
 • Norsk Teknisk Museum 9 200.000 kroner
 • Oslo Museum 615.000 kroner
 • Anno museum 5 770.000 kroner
 • Gudbrandsdalsmusea 190.000 kroner
 • Lillehammer museum 6 830.000 kroner
 • Mjøsmuseet 240.000 kroner
 • Randsfjordmuseet 225.000 kroner
 • Valdresmusea 540.000 kroner
 • Drammens Museum for kunst og kulturhistorie 400.000 kroner
 • Norsk Bergverksmuseum 2 430.000 kroner
 • Buskerudmuseet 2 730.000 kroner
 • Preus museum 210.000 kroner
 • Vestfoldmuseene 3 210.000 kroner
 • Norsk Industriarbeidermuseum 2 540.000 kroner
 • Telemark Museum 2 610.000 kroner
 • Vest-Telemark Museum 1 550.000 kroner
 • Aust-Agder museum og arkiv 700.000 kroner
 • Næs Jernverksmuseum 235.000 kroner
 • Sørlandets Kunstmuseum 715.000 kroner
 • Vest-Agder-museet 2 440.000 kroner
 • Dalane Folkemuseum 130.000 kroner
 • Haugalandmuseet 255.000 kroner
 • Jærmuseet 3 490.000 kroner
 • Museum Stavanger 3 660.000 kroner
 • Ryfylkemuseet 150.000 kroner
 • Bymuseet i Bergen 3 230.000 kroner
 • Hardanger og Voss museum 1 360.000 kroner
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem 12 030.000 kroner
 • Museum Vest 4 200.000 kroner
 • Museumssenteret i Hordaland 1 100.000 kroner
 • Kraftmuseet 245.000 kroner
 • Sunnhordland Museum 85.000 kroner
 • Musea i Sogn og Fjordane 1 840.000 kroner
 • Musea på Sunnmøre 2 580.000 kroner
 • Nordmøre museum 410.000 kroner
 • Nynorsk kultursentrum 1 210 Romsdalsmuseet 2 210.000 kroner
 • Museene i Sør-Trøndelag 12 050.000 kroner
 • Museet Midt 1 860.000 kroner
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter 3 270.000 kroner
 • Helgeland Museum 1 200.000 kroner
 • Nordlandsmuseet 3 740.000 kroner
 • Midt-Troms Museum 125.000 kroner
 • Nordnorsk Kunstmuseum 540.000 kroner
 • Nord-Troms Museum 70.000 kroner
 • Perspektivet Museum 100.000 kroner
 • Sør-Troms Museum 2 100.000 kroner
 • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark 1 020.000 kroner
 • Varanger museum 880.000 kroner
 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum 3 970.000 kroner
 • Svalbard Museum 2 960.000 kroner
 • Vestfossen Kunstlaboratorium 50.000 kroner
 • Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere 190.000 kroner
 • Kunstnernes Hus 110.000 kroner
 • Jødisk Museum i Trondheim 75.000 kroner
 • Jødisk Museum i Oslo 135.000 kroner
 • Det Internasjonale Barnekunstmuseet 230.000 kroner
 • Bergen Kunsthall 70.000 kroner
 • Les også: