Nye innstramminger: Må tilrettelegge for digital eksamen så langt det er mulig
LUKK

Nye innstramminger: Må tilrettelegge for digital eksamen så langt det er mulig

Av Jørgen Svarstad

Publisert 13. desember 2021 kl. 20:23

Undervisningen ved universiteter og høyskoler skal i hovedsak være digital, sier regjeringen.

– Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig.

Det sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag kveld.

Annonse

Som Forskerforum har skrevet, hadde de fleste universiteter og høyskoler tenkt å gjennomføre eksamen som planlagt.

Forskerforum har spurt noen av de største utdanningsinstitusjonene om de endrer eksamensplanene sine etter de nye retningslinjene.

Slik svarte de:

NTNU utsetter eksamener til etter nyttår

Ledelsen ved NTNU sa opprinnelig at det ikke er faglig forsvarlig å gjøre om til hjemmeeksamener midt i eksamensperioden. De fikk mange studenter til å reagere, og i en underskriftskampanje har mer enn 2000 studenter krevd hjemmeeksamen.

NTNU opplyser imidlertid nå at de skal legge om eksamen fra og med onsdag.

Eksamenene tirsdag 14. desember går som planlagt.

Men skriftlige skoleeksamener som avholdes 15. desember utsettes til over nyttår, med unntak for nasjonal deleksamen for sykepleier, står det i en melding på intranettet til NTNU.

Og videre:

«Vi vil så snart som mulig sende ut info om hva som vil skje med skriftlig skoleeksamen som skal avholdes fra og med 16. desember. Noen av disse vil bli endret til hjemmeeksamen med samme eksamensdato som planlagt. Resten vil bli utsatt til etter nyttår.»

Universitetet i Oslo: Gjennomfører som planlagt

UiO-rektor Svein Stølen sier i en skriftlig kommentar at de bare har planlagt noen svært få fysiske eksamener. Disse skal gjennomføres som planlagt.

– Nesten alle eksamener er digitale. Noen svært få er fysiske og de avholdes fysisk i tråd med smittevernregler og dagens tiltak og anbefalinger – og med to meters avstand. Fakultetene har de siste ukene vurdert og gjort om flere til hjemmeeksamen, men de som er planlagt nå som skoleeksamen, skal gjennomføres, sier han.

Universitetet i Bergen: De fleste eksamener går som planlagt

Prorektor Pinar Heggernes opplyser:

– Etter dialog med myndighetene og en helhetsvurdering, går de fleste gjenstående fysiske eksamenene som planlagt ut dette semesteret.  Å møte til fysisk eksamen ved UiB er trygt. Vi har innført forsterket smittevern ved eksamen, og for at ingen skal risikere å havne i karantene ved eventuell smitte vil det være to meters avstand mellom pultene. Fakulteter som mener det er faglig forsvarlig og nødvendig å legge om til digital hjemmeeksamen for å sikre progresjon, gjør det.

Universitetet i Tromsø: Gjennomfører som planlagt

Universitetet i Tromsø opplyser til Forskerforum tirsdag ettermiddag:

– Gjenstående fysiske eksamener i desember, herunder nasjonal deleksamen for sykepleiere, gjennomføres fysisk som planlagt 15. desember.

UiT planlegger for høy grad av digital eksamensavvikling i vårsemesteret. Studentene får beskjed om eksamensform fra sitt studieprogram i god tid før eksamenstidspunktet.

Universitetet i Sørøst-Norge: Bestemte seg for hjemmeeksamen 3. desember

Studiedirektør Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at mandagens innstramminger ikke vil påvirke deres eksamensavvikling. De bestemte seg nemlig for å å legge om fra skriftlig skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener allerede 3. desember.

– Det er noen ytterst få skriftlige skoleeksamener som blir gjennomført på campus denne høsten, eksempelvis nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleieutdanning, skriver hun.

Nord universitet endrer ikke eksamenene

Nord universitet skriver på sine hjemmesider:

«Alle eksamener før jul arrangeres som planlagt. Studenter som er syke eller som av annen grunn er forhindret fra å møte til eksamen, kan ta eksamen på nytt senere. Den utvidede retten til ny eksamen gjelder uansett grunn (sykefravær, ikke møtt etc.)»

Krav om mer digital undervisning

På mandagens pressekonferanse sa Tonje Brenna videre:

– Eksamen skal altså gjennomføres. Men campus blir ikke stengt og studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Forrige uke kom regjeringen med en anbefaling om mer bruk av digital undervisning. Dette blir nå et krav.

– Universiteter og høyskoler må ha god dialog med sine studenter, slik at studentene våre vet når de skal møte opp etter jul, sa Brenna.

Arbeidsgiver må tilrettelegge for hjemmekontor

– Nå er det alvor. Det er ikke mange dagene siden vi innførte nye smitteverntiltak, men siden har smitten økt kraft, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

– Vi må handle raskt, fortsatte han.

De nye tiltakene varer i første omgang i fire uker.

Det er nå blant annet også et påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Ola Borten Moe: Digital semesterstart

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier til Khrono:

– De nye reglene gjelder i fire uker, og marsjordren til universiteter og høgskoler er jo at de skal legge til rette for en mest mulig digital semesterstart, og at de kommuniserer godt med sine studenter allerede nå om hvordan nyåret vil starte.

– Campus er ikke stengt. Lesesal og biblioteker er åpne, og slik vil det bli så lenge det er mulig og forsvarlig, sier han.

— Jeg har fullt tillit til at universitetene og høgskolene klarer å takle dette på en god måte. De har klart dette bra så langt i pandemien, og klarer garantert å følge opp det som nå er de nye innstrammingene.

Les også: