Til tross for strengere nasjonale smitteverntiltak, går de fleste eksamener som planlagt. Men det er noen unntak.
LUKK

Til tross for strengere nasjonale smitteverntiltak, går de fleste eksamener som planlagt. Men det er noen unntak.

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 10. desember 2021 kl. 12:37

Tre undervisningssteder legger om til digitale hjemmeeksamener.

Det har denne uken kommet en rekke nasjonale og lokale innstramminger i smittevernreglene.

Likevel går de fleste eksamener som planlagt. Men det er noen unntak:

Annonse

Høgskulen i Volda: Fra og med i fredag blir alle skriftlige skoleeksamener gjort om til digitale hjemmeeksamener, og fra mandag av blir også muntlige eksamener gjort digitale, mens de praktiske eksamenene vil gå som planlagt. Også undervisningen blir digital fram til 9. januar.

Høgskolen i Innlandet: Innførert digital hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig og praktisk mulig.

– Vi tar sikte på at den omleggingen vi nå gjør vil gjelde ut februar 2022, med mindre situasjonen endrer seg før det, sier fungerende beredskapsleder Kari Kjærnet ved Høgskolen i Innlandet.

Handelshøyskolen BI: Gjorde om skoleeksamener til hjemmeeksamener fra 7. desember. BI vil at studentene kommer til forelesning, men undervisningen skal være mulig å følge digitalt.

NTNU: Ikke forsvarlig å endre nå

Ved NTNU har ledelsen sagt at det ikke er faglig forsvarlig å gjøre om til hjemmeeksamener midt i eksamensperioden.

Det har fått studenter til å reagere, ifølge en sak i VG.

– Det er ikke faglig forsvarlig å endre til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Alternativet ville vært å utsette eksamen til over nyttår, noe som kan gå ut over studieprogresjonen, står det i en melding på Innsida, som Universitetsavisa har gjengitt.

Ellers har ledelsen kommet med vedtak om innstramminger av fysisk tilstedeværelse på campus: Ansatte skal blant annet ha hjemmekontor der det er praktisk mulig. Tilstedeværelse på campus skal avklares med nærmeste leder. 

UiB: Som planlagt

Bergen kommune melder om høye smittetall og skjerpede restriksjoner. Ved Universitetet i Bergen (UiB) går de fysiske eksamenene likevel som planlagt. Eksamen gjennomføres med én meter avstand og med munnbind tilgjengelig i lokalet.

– Jeg forstår at mange er bekymret. Men smittevernet på eksamen er godt. Det er ingen grunn til å være redd for å bli smittet på eksamen. Eksamen på UiB gjennomføres i tråd med regjeringens tiltak og anbefalinger, sier prorektor Pinar Heggernes i en sak på UiBs nettsider.

Hun understreker at det er uakseptabelt å møte opp på eksamen med symptomer. Ved sykdom får studentene lov til å møte opp på ny eksamen over nyttår.

UiO: Siste fysiske eksamen 17. desember

Universitetet i Oslo hadde planer om å gjennomføre 15 prosent av eksamenene som fysiske skoleeksamener.

«En del av disse er omgjort til digitale, men det er ikke mulig/faglig forsvarlig med alle» skriver rektor Svein Stølen i en sms.

Studiedirektør Hanna Ekeli opplyser om at eksamensperioden nærmer seg slutten, med at det er eksamen med noen få kandidater daglig fram til 17. desember.

Kun halvparten av plassene i salene brukes, og det er minst én meters avstand mellom kandidatene under eksamen. Når det ikke er mulig å holde meteren, som på vei inn eller ut av eksamenslokalet, er det påbudt med munnbind.

De fleste holder seg til planen

Universitetet i Agder: Eksamen går som planlagt. Undervisningen er så godt som over dette semesteret, så innstrammingene får minimale konsekvenser der. UiA arbeider nå også med opplegg for vårsemesteret, basert på planer som lagt.

UiT – Norges arktiske universitet: Alle gjenstående eksamener, både fysiske og digitale, bli gjennomført som planlagt, og i tråd med gjeldende smittevernregler.

Det samme gjelder ved Nord universitet.

Oslomet: Vil gjennomføre eksamen digitalt der det er faglig forsvarlig og praktisk gjennomførbart. Eksamen med fysisk oppmøte blir gjennomført med strenge smitteverntiltak. Ved endringer vil studentene får beskjed fra sitt fakultet.

Universitetet i Stavanger: Hovedregelen er at eksamen i høstsemesteret 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Eksamen vil derfor gå som planlagt.

Høgskolen i Østfold: Eksamen går som planlagt. «Vi kan ikke sette strengere tiltak enn de vi er anbefalt av nasjonale myndigheter. Samme anbefaling kommer fra Kunnskapsdepartementet og FHI – Aktivitet skal avvikles som normalt», skriver høyskolen.

Høgskulen på Vestlandet: Eksamener går som planlagt, og det var allerede planlagt færre eksamener på campus. Men det som skulle vært ordinære skoleksamener i januar 2022 blir som hovedregel lagt om til hjemmeeksamener.

Høgskolen i Molde: De fleste eksamenene er over, unntatt på sykepleie som har eksamener helt fram til 20. desember. Disse gjennomføres som planlagt.

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole: Undervisning og eksamener blir gjennomført som planlagt.

  • Les også: