17 tips til deg som skal være sensor
LUKK

Hvordan sette karakter på eksamen:

17 tips til deg som skal være sensor

Av Julia Loge

Publisert 5. desember 2021 kl. 23:31

Forskerforum har samlet råd fra erfarne sensorer.

Det er desember og sensursesong. Mens studentene kan ta juleferie etter siste eksamen, er det nå jobben begynner for sensorene.

For de aller fleste er sensur erfaringsbasert kunnskap, det er et kjentmannslandskap uten kart, som læres gjennom praksis, sosialisering og i samsensur med andre. Forskerforum har samlet noen tips fra de som har gått ruten mange ganger, men her er store fagforskjeller og mange stier til målstreken.

I forberedelsene

 • Snakk med emneansvarlig om sensorveiledningen, kanskje dere burde ha et sensormøte for å gå gjennom dokumentet.
 • Bli enig med medsensor om hvem som skriver begrunnelser, det kan være ulike tradisjoner for dette.
 • Sett deg inn i eksamensverktøyet, med innlogging, hvor du kan få hjelp, hva som skal skrives hvor for å komme riktig til studenter og medsensor. Husk at hjelpen kan ha fri hvis du skal sitte med bunken i ferier og helger.
 • Sett deg inn i litteraturliste, eksamensforberedende forelesning og emner gjennomgått i undervisningen.

Med rettebunken

 • Sett av tid i kalenderen for å slippe skippertak som kan påvirke dømmekraften.
 • Del opp bunken, det er lett å miste oversikten hvis du må ta for få eller for mange i hver økt.
 • Les noen besvarelser før du begynner å gi vurderinger, for å se hvordan nivået er.
 • Bruk sensorveiledningen, selv om du har rettet mange lignende eksamener før.
 • Hvis det er flere oppgaver i eksamenssettet: sammenlign oppgave for oppgave, ikke besvarelse for besvarelse, for å unngå å søke bekreftelse av førsteinntrykket.
 • Hvis du skriver ut oppgavene, sorter dem etter nivå, slik at du kan sammenligne karakterer underveis og vurdere hele bunken likt.
 • Identifiser oppgaver som oppfyller forventningene til A, C og F, for å avgjøre hvordan sensorveiledningen besvares i praksis. Da er det lettere å få karakterene til å følge veiledningen og ikke andre forventninger. 
 • Skriv ned begrunnelsen med en gang, for veldig mange ber om det. Det sparer tid i det lange løp.
 • En god sensorveiledning kan være en snarvei til en god begrunnelse.

I sensurmøtet

 • Sett av nok tid.
 • Sjekk på forhånd hvordan du legger inn karakterer i systemet og om du trenger en skriver for å signere på papir.
 • Begynn med å gå gjennom styrker og svakheter. Vent med å si karakteren til sist.

Etterpå

 • Hvis dere er mange sensorer kan du be om oversikt over dine karakterer sammenlignet med resten, for å se om du har vært for snill eller streng.

Les også: