Borten Moe vil ha klarere regler om selvplagiering
LUKK

Borten Moe vil ha klarere regler om selvplagiering

Av Lina Christensen

Publisert 30. mai 2023 kl. 15:52

Statsrådens respons får ros av Sofie Marhaug i Rødt. Hun advarer mot å fordumme vurderingsformer på grunn av frykt for plagiering.

– Vi har sett et behov for å tydeliggjøre reglene om gjenbruk, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG før helgen.

Reaksjonene har vært massive etter at en student ved Høgskolen i Innlandet (HINN) ble utestengt i ett år etter at hun gjenbrukte to avsnitt fra en eksamen hun tidligere hadde strøket på. HINN og Felles klagenemnd har mottatt et åpent brev med støtte til studenten, signert av 331 vitenskapelig ansatte. I april tapte studenten et søksmål mot staten om ugyldig utestengelse fra studiene i Oslo tingrett. Ifølge VG har studenten anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Flere stortingspolitikere har også engasjert seg i saken, blant andre representant for Rødt, Sofie Marhaug. «Vil statsråden ta initiativ til en klargjøring av loven slik at den ikke benyttes til å omdefinere uskyldige og hederlige studenter til kjeltringer?» spør hun i et skriftlig spørsmål på Stortinget.

I løpet av juni skal regjeringen legge fram forslag til ny universitets- og høyskolelov for Stortinget. Borten Moe varsler at han vil presisere hvordan regelverket for fusk ved eksamen skal forstås i det nye lovforslaget.

Vil vektlegge grovheten i plagieringen

I det skriftlige svaret utdyper statsråden hva som kommer i forslaget til den nye loven.

«Dersom en student bygger på eget arbeid som tidligere er innlevert til vurdering, bør man skille mellom arbeid som tidligere har gitt uttelling i form av oppnådde studiepoeng eller rett til å gå opp til eksamen, og arbeid som ikke tidligere har gitt uttelling» skriver han.

Han poengterer at dette er i tråd med allmenne forskningsetiske prinsipper som skiller mellom publiserte og upubliserte arbeider. I lovproposisjonen vil regjeringen også legge vekt på grovheten i å plagiere andres arbeid og å gjenbruke eget arbeid.

«Dersom studenten bygger på eget arbeid som ikke tidligere er innlevert til vurdering, er det ikke snakk om gjenbruk av eget arbeid, men utnyttelse av egne notater og forarbeider som også er svært vanlig i forskning» skriver han.

Upublisert arbeid, og arbeid som ikke har gitt uttelling, skal ikke lenger være fusk. Det betyr at studenten ved HINN ikke ville blitt anklaget for fusk i nytt lovverk.

– Det blir å anse som egne notater, sier Borten Moe til VG.

– Det mest konkrete svaret jeg har fått av en statsråd

Marhaug er fornøyd med at Borten Moe tydelig svarer at han vil rydde opp.

– Det er det mest konkrete svaret jeg har fått av en statsråd noen gang, sier Sofie Marhaug, som karakteriser de fleste svarene hun får fra statsråder som «goddag mann økseskaft».

– Han kommer med et klart og tydelig svar på hva han vil gjøre. Han deler min og mange ansattes virkelighetsbeskrivelse av det som defineres som selvplagiering.

Hun mener dagens systemer for å avdekke fusk er for rigid, så lenge man ikke skiller mellom upublisert og tellende materiale.  

– For meg virker det som har blitt avdekket som grunnleggende upedagogisk og fordummende. Jeg tror mange ansatte ser på det som er et tegn på byråkratisering og en frykt for digitalisering.

Marhaug advarer mot å være så redd for plagiering at man fordummer vurderingsformene. Hun mener hun ser antydningen til en trend og viser til saken der Utdanningsdirektoratet selv forfattet et dikt til engelskeksamen for videregåendeelever. Bakgrunnen var at elevene hadde tilgang til internett under eksamen, og at direktoratet ville unngå at elevene stjal andre analyser.

– Vi kan ikke komme dit at det brer om seg en fryktkultur, der læringsinstitusjoner, undervisere og elever skal passe seg, fordi det er så sterk frykt for at digitalisering vil føre til plagiering.

– Vi kan ikke ødelegge et vurderingssystem som har virket i mange tiår, sier Marhaug.

Les også: