Nye oppussingsmidler fordelt
LUKK
Annonse
Annonse

Nye oppussingsmidler fordelt

Av Julia Loge

Publisert 29. juni 2020

11 universiteter og høyskoler deler 100 millioner kroner for å oppgradere bygninger.

I mai presenterte regjeringen krisepakke 3, som blant annet inneholdt 100 millioner kroner til oppussingsprosjekter ved universiteter og høyskoler. Nå er fordelingen klar.

– Hundre millioner ekstra gjør at vi nå raskt kan sette i gang enda flere gode prosjekter som vil komme studentene til gode, samtidig som vi bidrar til å holde hjulene i byggenæringen i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding mandag.

Annonse

I statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 161 millioner kroner til oppgradering av forsknings- og læringsareal ved universiteter og høyskoler.

Støtte til undervisningsrom og studentdrevne lokaler

Blant institusjonene som nå får prosjektstøtte, er Universitetet i Bergen. De får 27 millioner kroner til å bygge om Christies gate 12 til bruk for Psykologisk fakultet. OsloMet får 15 millioner til å oppgradere og tilpasse læringsarealene til helseutdanningen i Pilestredet. Høgskolen i Molde får 8,5 millioner til å oppgradere arealer som drives av studentene selv.

Pengene er fordelt mellom to potter: 60,4 millioner til prosjekter som ikke fikk støtte i forrige runde, og 39,6 millioner til fem gode prosjekter som allerede har fått delvis støtte. De fleste av disse er store prosjekter med høye byggekostnader.

I tillegg til statsstøtten må institusjonene selv bidra med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.

Prosjekter som ikke fikk midler i forrige runde

InstitusjonProsjektSUM
HVLCampus Bergen – lab. for anleggsteknikk og trekonstruksjoner                 900.000
Høgskolen i MoldeOppgradering av studentdrevne arealer8,5 millioner
NTNUFornye hovedbygg 1. etasje – Ålesund6 millioner
OsloMetPilestredet 32 – Tilpasning av undervisningsrom og studentarbeidsplasser15 millioner
UiAFakultet kunstfag – studentarbeidsplasser for elektronisk musikk500.000
UiAStudentkulturhus – tilpasning til undervisning500.000
UiANaturmuseet – oppgradering av undervisningsrom500.000
UiAMobile grupperom – ny bruk av gangarealer500.000
UiSKjølv Egelands hus – tilpasning til studentformål1 million
UiBPsykologisk fakultet – ombygging og oppgradering av Christies gt. 1227 millioner

Fordeling til prosjekter som ble tildelt midler i forrige runde (mai 2020)

InstitusjonProsjektTildelt allerede  Tildelt runde 2  
NIHTilrettelegging av bibliotek og lesesal10 millioner4,5 millioner
NMBU Auditorium Max20 millioner 10 millioner
NTNU Campus NTNU, samling Gløshaugen15 millioner12,35 millioner
UiTUniversitetsbiblioteket i Tromsø15 millioner10 millioner
Høgskolen i InnlandetOmbygging av undervisningsarealer,Hamar. Lillehammer og Rena5 millioner2,75 millioner

  • Les mer om krisepakke 3: