Politidirektoratet var ikke fornøyde – ville endre forskningsrapport
LUKK

Politidirektoratet var ikke fornøyde - ville endre forskningsrapport

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. april 2017 kl. 11:42

Politidirektoratet mente bevæpningsrapporten måtte endres slik at «den kan bli et resultat direktoratet kan stille seg bak».

Forskere ved Politihøyskolen laget en evalueringsrapport om den midlertidige bevæpningen i politiet. Men Politidirektoratet ba om å få den endret.

Det skriver NRK.

Evalueringen av den midlertidige politibevæpningen, som varte fra slutten av november 2014 til begynnelsen av februar 2016, ble bestilt av Politidirektoratet (POD) i fjor sommer. Politihøgskolen fikk oppdraget.

Politihøgskolens forskere intervjuet 30 personer i operativ tjeneste fra fire forskjellige politidistrikter. Konklusjonen var at det under og etter perioden med midlertidig bevæpning har vært en betydelig økning i antall politifolk som støtter permanent bevæpning.

Samtidig jobbet et regjerningsnedsatt bevæpningsutvalg med sin utredning. I slutten av mars anbefalte et splittet utvalg at politiet fortsatt skal være ubevæpnet.

Kritiserte rapporten 

NRK skriver at forskerne ved Politihøgskolen sendte sitt rapportutkast til Politidirektoratet. I februar sendte et brev til forskerne med en rekke kritiske bemerkninger. Brevet ble avsluttt med følgende setning:

«Vi ønsker en nærmere dialog for hvordan man kan bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak og som er dekkende for politietaten som helhet.»

Prosjektleder Bjørn Barland ved Politihøgskolen.

– Det er klart at vi ikke kan være med på noe sånt, det bryter jo all integritet for oss som forskere og forskningsmiljø, og er en merkelig reaksjon på en sånn liten rapport, sier han til NRK.

Ville endre forsiden 

POD reagerte også i brevet på rapportens forside og tittel «Som før, men tryggere». De skrev:

«Hovedtittelen slik den nå står, kan bidra til forutinntatthet hos lesere av rapporten.»

Rapportens forside var illustrert av et bilde av uniformerte polititjenestepersoner med hevede enhåndsskytevåpen. Men POD ba om at forsiden skulle være nøytral uten bilder.

– Vi har bare svart på de punktene vi ble bedt om å svare på. Vi kan liksom ikke forandre resultatene i håp om at de skal dekke en eller annen fiktiv politisk oppfatning, sier Barland til NRK.

Konstituert avdelingsdirektør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, avviser at de har ønsket å endre rapportens resultat.

– På ingen måte. Det har aldri vært meningen eller intensjonen til POD å påvirke resultatet i rapporten, sier han.

– Men hvorfor da formuleringen om at dere ønsker et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak? spør NRK.

– Dette har vært en uheldig formulering, det ser vi ettertid, og det har vi tatt opp med Politihøgskolen for å få rettet opp, sier han.