Statsbudsjettet 2020:

Økning til kultur

Av Lina Christensen

Publisert 7. oktober 2019

Regjeringen bevilger 280 millioner kroner til Nasjonalmuseets innflytting i nye lokaler på Vestbanen.

Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020 er på 19,9 milliarder kroner. Det innebærer en økning på om lag 4,9 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2019.

Regjeringen bevilger 291 millioner kroner til ti nye prosjekter for nasjonale kulturbygg i 2020. I tillegg får kulturbygg over hele landet tilsagn om 768 millioner kroner til senere år.

Ifølge generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær, er en bevilgning på 40 millioner kroner til bygging av et fellesmagasin i Sogn og Fjordane blant de store overraskelsene. Arbeidet med å realisere et felles magasin for museene i Sogn og Fjordane har pågått siden 2006. I 2017 kjøpte museene en nedlagt eskefabrikk i Angedalen utenfor Førde sentrum for å bruke til lagring av museenes samlinger.

– Dette hadde ikke lekket ut på forhånd og var en stor og gledelig overraskelse. Sogn og Fjordane har tidligere vedtatt 20 millioner til prosjektet og så kommer staten med 40 millioner i tillegg, sier Ramskjær.

Økning på 280 millioner til Nasjonalmuseet

I statsbudsjettet for 2020 foreslås det videre et samlet tilskudd på 2,2 milliarder kroner til museum og visuell kunst. Dette er en økning på om lag 340 millioner kroner fra 2019, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Hoveddelen av økningen går til det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i forbindelse med innflytting i nye lokaler på Vestbanen. Museet skal etter planen åpnes for publikum høsten 2020.

Regjeringen foreslår en økning på vel 280 millioner kroner i driftstilskudd til museet for neste år. Det gir et totalt tilskudd på 790,5 millioner kroner.

Økte tilskudd til flere kulturarenaer

I tillegg foreslås det å gi en rekke andre kulturarenaer økte tilskudd:

 • Vest-Agder-museet: 5 millioner kroner for å sikre varig drift, vedlikehold og formidling av veteranskipet DS Hestmanden
 • Lillehammer museum: 7 millioner kroner for å videreføre driften av Postmuseet
 • Museet Midt: 1 million kroner for videre arbeid med å utvikle Trønderrockmuseet
 • Statsraad Lehmkuhl: 6 millioner kroner for å håndtere kostnader til vedlikehold og klargjøring av skipet før den store jordomseilingen i 2021-23, i forbindelse med havsatsingstiåret
 • Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm: 1,5 millioner kroner til å sette i stand boksamlingen
 • Jakob Sande-senteret i Fjaler: 1 million kroner for å utvikle senteret
 • Kunstnernes hus: 1,1 million kroner slik at institusjonen kan utvide utstillings- og formidlingsvirksomheten

Flere museer får i budsjettet økte bevilgninger knytter til nye bygg/ formidlingsarenaer:

 • Nordlandsmuseet, Jektefartsmuseet i Bodø: 1 million kroner
 • Sør-Troms Museum, Trondenes mellomaldergård ved Harstad: 750 000 kroner
 • Museum Nord, Hurtigrutemuseet på Stokmarknes: 650 000 kroner
 • Jærmuseet, Vitenfabrikken på Sandnes og studiemagasin på Kvia: 850 000 kroner
 • Norsk Folkemuseum, rehabilitert bygg for byutstillingen: 750 000 kroner

Bevilgninger til mangfold og inkluderingsarbeid

I tillegg foreslås det økt tilskudd til arbeid med mangfold og inkludering i enkelte museer:

 • Oslo Museum: 1 million kroner
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter: 1,7 million kroner
 • Nord-Troms Museum: 300 000 kroner