Statsbudsjettet: Lite ekstra til forskning og høyere utdanning. SV kom ikke Forskningsrådet til unnsetning.
LUKK
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet: Lite ekstra til forskning og høyere utdanning. SV kom ikke Forskningsrådet til unnsetning.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. november 2021

Ap og Sp har blitt enige med SV om om å gi mer penger til grønn forskning og å kutte i bevilgningene til petroleumsforskning.

Mandag kveld presenterte partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) budsjettavtalen mellom de tre partiene.

Den nye regjeringen har fått mye kritikk i sektoren for å kutte i bevilgningene til forskning og høyere utdanning. Og mange hadde håpet at SV, som hadde flere satsinger på forskning og høyere utdanning i sitt alternative budsjettforslag, ville følge opp dette i budsjettforhandlingene.

Men det står svært lite om forskning og høyere utdanning i budsjettavtalen.

Ett av punktene som har blitt med fra SVs alternative budsjett, er satsing på grønn forskning ved universitetene og høyskolene.

De tre partiene vil gi 40 millioner til dette formålet. Det står ikke nærmere beskrevet hvordan pengene skal brukes.

Opprinnelige hadde SV foreslått 100 millioner kroner til forskning på det grønne skiftet.

SV har også fått gjennom et kutt i petroleumsforskningen på 21 millioner, samt redusert støtte til petroleumsprosjekter i Innovasjon Norge på 22 millioner kroner.

SV ville derimot også opprette 1000 nye studieplasser for det grønne skiftet. Dette står det ingen ting om i den nye budsjettavtalen.

Ikke penger til Forskningsrådet

Som kjent sliter Forskningsrådet økonomisk. De har fått redusert bevilgningene sine. Og de utlyste som kjent 500 millioner kroner til det såkalte Fellesløftet før de hadde fått bevilgninger til dette over statsbudsjettet. 

Nå har de fått beskjed av statsråd Ola Borten Moe om at de er pent nødt til å finne pengene innenfor det som allerede er bevilget. Det betyr at de mest sannsynlig må ta penger fra andre utlysninger.

SV signaliserte imidlertid at de ville komme dem i møte da de i sitt alternative budsjett foreslo 400 millioner til Forskningsrådet. Dette skulle gå til forskning på det grønne skiftet. Men det kom heller ikke med i det endelige statsbudsjettet.

Derimot får Forskningsrådet en sentral rolle i en ny satsing på hydrogen. Regjeringen skal legge til rette for realisering av storskala grønn hydrogenproduksjon. De bevilger 120 millioner kroner til hydrogensatsingen, som skal forvaltes av Forskningsrådet og Enova.

Ellers kommer det seks millioner kroner til å redde Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg. Høyskolen har nemlig mistet støtten de frem til nå har fått fra fylkeskommunen.

Konsulenttjenester i staten skal også kuttes med 20 millioner utover det som regjeringspartiene hadde foreslått.

  • Les mer om SVs alternative statsbudsjett: