SV vil kutte i petroleumsforskning og satse mer på grønn forskning. Men de vil ikke fjerne ABE-kuttene.
LUKK

SV vil kutte i petroleumsforskning og satse mer på grønn forskning. Men de vil ikke fjerne ABE-kuttene.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 15. november 2021 kl. 12:05

Her er det SV vil prioritere innen forskning og høyere utdanning. Mandag startet de budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Mandag la Sosialistisk Venstreparti fram sitt alternative statsbudsjett. Siden regjeringen søker støtte hos SV for å få flertall for statsbudsjettet, er det knyttet stor interesse til partiets budsjettforslag.

Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene starter også mandag.

SVs forslag bærer preg av at de ønsker seg en grønnere profil på budsjettet.

Blant annet vil de ha mer «grønn forskning» og «grønne studieplasser». De vil ha mindre petroleumsforskning og færre studieplasser knyttet til fossil energi.

Her er noen av prioriteringene:

  • 400 millioner kroner til Forskningsrådet for forskning på det grønne skiftet.
  • Kutt i oljeforskningen på 302 millioner kroner.
  • 100 millioner kroner til universiteter og høyskoler for forskning på det grønne skiftet.
  • 84,2 millioner kroner til å opprette 1000 nye studieplasser for det grønne skiftet, og en like stor reduksjon i bevilgningene til studieplasser knyttet til «fossile næringer».
  • Omfordele vekst i private høyskoleplasser til satsing på grønn høyere utdanning og forskning ved statlige universiteter og høyskoler (59,1 millioner).

Forskningsrådets bevilgninger er en het potet for tiden. De utlyste som kjent penger til det såkalte Fellesløftet før de hadde fått bevilgninger til dette over statsbudsjettet. Forskere søkte og fikk tilslag på søknadene sine. Men Forskningsrådet fikk ikke den halve milliarden de hadde budsjettert med over statsbudsjettet.

Fakta
Fakta om budsjettprosessen:

* Mandag 15. november kl. 11: SV presenterer sitt alternative budsjett. Forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV starter samme dag kl. 14.

* Fredag 26. november: Frist for finanskomiteen til å komme med sin innstilling til statsbudsjettet og tilleggsnummeret. Fristen var i utgangspunktet satt til 20. november, men er blitt utsatt.

* Tirsdag 2. desember: Finansdebatt i Stortinget.

KIlde: NTB

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) har sagt at dette er Forskningsrådet nødt til å finne inndekning for over det allerede foreslåtte budsjettet.

Men på sett og vis kommer SV dem nå i møte, selv om de 400 milliardene skal gå til grønn forskning. For det innebærer at Forskningsrådet totalt sett får mer å rutte med.

Fjerner ikke ABE-kutt

En annen het potet innenfor statlig sektor er den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen).  

Den går ut på at alle statlige virksomheter har fått et flatt kutt i sine budsjetter på mellom 0,5 og 0,8 prosent. Tanken er at dette skal få dem til å drive mer effektivt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har både i valgkampen og i regjeringsplattformen vært tydelige på at de skal fjerne ABE-kuttene. Men det kom ingen ting om dette i deres tilleggsbudsjett.

SV har også gått til valg på å fjerne kuttene. Men de skriver ingen ting om dette i det alternative budsjettet de la frem mandag.

Opprettholder kutt i basisbevilgningene

I budsjettforslagene til både Erna Solbergs og Jonas Gahr Støres regjering fikk statlige universiteter og høyskoler kutt i basisbevilgningene sine, som er penger institusjonene kan disponere som de ønsker.

Den borgerlige regjeringen har foreslått å kutte 33,4 millioner. Og Støres regjering doblet dette kuttet. Dette endrer ikke SV i sitt alternative statsbudsjett.

I tillegg kommer det noen andre satsinger i SVs budsjettforslag:

  • 355 millioner kroner for å få økt studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G. 
  • 10 millioner til et forskningsprosjekt på villrein og skrantesjuke.
  • 15 millioner til et forskningsprosjekt om strukturell rasisme.
  • 5 millioner til forskning på antibiotikaresistene bakterier.
  • 5 millioner til forskning, gjennom Forskningsrådet, på folkehelse hos minoriteter som har blitt rammet av pandemien.

Les også: