Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Stortinget vil beholde Veterinærinstituttet i Nord-Norge

Av Forskerforum

Publisert 7. desember 2015

Ap og Frp samarbeider om flertall.

Fakta
  • Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fusjonerte 1. august 2013. Samtidig ble Finnmarksfakultetet opprettet, som ledes fra Alta.
  • Fakultetet har tre institutter: Institutt for sosialfag, Institutt for reiseliv og nordlige studier og Idrettshøgskolen.
  • Undervisning i helsefag, handelsfag og lærerutdanning ledes fra Tromsø. UiTs Finnmark-campus er i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

På Stortinget er det nå flertall for å beholde Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge, melder NRK.

– Det er veldig viktig at vi har denne kompetansen i landsdelen, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet.

Ber Stortinget instruere regjeringen

Veterinærinstituttet har i dag sitt hovedkontor i Oslo, og skal i 2018 flytte til Ås. I forbindelse med en omorganisering vedtok styret i mars 2014 å legge ned laboratoriet og avdelingen i Tromsø, og å redusere aktiviteten i Harstad til å gjelde bare havbruk.

Les også: – Bemanningskutt kan true matsikkerheten

Kjerneoppgavene for avdelingene i nord har vært å ivareta havbruk, reindrift og arktisk landbruk, samt å delta i beredskap og forskning knyttet til miljø- og klimaendringer i Arktis.

Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime av SVs representant Torgeir Knag Fylkesnes, og i vår leverte Arbeiderpartiet et såkalt representantforslag der de foreslo at man skulle bevare denne kompetansen både i Tromsø og i Harstad.

Nå har Stortingets næringskomite enstemmig vedtatt at Veterinærinstituttets avdelinger i nord skal bestå. I en innstilling fra næringskomiteen til Stortinget ber de «regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres». Saken skal opp i Stortinget tirsdag 8. desember.

Rart om Listhaug overprøver

Tove Karoline Knutsen sier til NRK at flere stortingskolleger tok tak i saken da de innså at landbruksministeren ikke ville redde instituttet.

– Da vi etter hvert skjønte vi at det kunne gå mot nedleggelse av enheten og at landbruksministeren ikke ville redde Veterinærinstituttet i nord fra flytting til Oslo, tok jeg og Øyvind Korsberg (Frp) et grep i lag, sier Knutsen som også berømmer SV's Torgeir Knag Fylkesnes for hans engasjement.

– Vi er mange som har ment at det er helt uakseptabelt at instituttet skal legges ned her nord, vi trenger denne kompetansen i nord. Vi lever i en veldig sårbar landsdel både når det gjelder natur og dyrehelse, sier hun.

Hun tar nå for gitt at landbruksminister Sylvi Listhaug lytter til Stortinget.

– Det vil være veldig rart om hun overprøver saken ettersom samtlige partier stiller seg bak det, sier Knutsen.

Fornøyde ansatte

Ifølge avisa iTromsø er de tre ansatte ved Veterinærinstituttet i Tromsø glade for beskjeden om at Stortinget vil beholde arbeidsplassen deres.

– Vi er veldig fornøyde nå. Vi mener landsdelen trenger beredskap, overvåking og obduksjon for dyrehelsens skyld, sier veterinær Torill Mørk til avisa.