Støtter kollektivt samtykke for forskning på samer
LUKK
Annonse
Annonse

Støtter kollektivt samtykke for forskning på samer

Av Julia Loge

Publisert 6. februar 2019 kl. 12:07

Sametinget skal vedta etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Kravet om kollektivt samtykke får støtte fra Bioteknologirådet.

«Den urett samene og andre urfolk har vært utsatt for – både som innbyggere og helseforskningsobjekter – er veldokumentert. I urfolksområder er derfor mange i dag skeptiske til forskning og forskere», skriver Sametinget i et vedtak fra desember.

En lang prosess for å komme fram til etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal fullføres i løpet av 2019 med vedtak i Sametinget. Da skal Sametinget også ta stilling til om samisk etnisitet kan registreres i helseregistre.

Godkjenning i Sametinget

– Dagens lovverk fokuserer på individers rettigheter. Hensynet til grupper og særlig urfolk trenger å styrkes, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen til bladet Genialt.

I høringssvar skriver Bioteknologirådet at flertallet støtter forslaget om et kollektivt samtykke.

Kollektivt samtykke vil si at Sametinget eller et organ utpekt av Sametinget, skal godkjenne prosjektene. Godkjenningen kommer i tillegg til forhåndsgodkjenning fra De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Mindretallet i Bioteknologirådet mener at den godkjenningen er tilstrekkelig

«Samenes status som urfolk, medfører grupperettigheter som også bør reflekteres i forskningssammenheng. Flertallet mener et kollektivt samtykke kan bidra til å virkeliggjøre idealer om selvbestemmelse og medvirkning i forskningsprosessen», svarer Bioteknologirådet.

Ikke til hinder

– Retningslinjene vil ikke forsinke noen forskningsprosjekter hvis forskeren setter seg inn i retningslinjene og administrerer forskningen sin godt, sier Ann Ragnhild Broderstad til Genialt.

Hun er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning ved UiT og forskningsleder for SAMINOR, den største helseundersøkelsen om samer. Broderstad mener det er behov for rettledning fordi samer er en minoritet, og det er lett å trå feil når man forsker på en kultur man ikke selv er del av. I tillegg er samer er et lite folk, og det er økende forskningsinteresse.

– Forskningstretthet og overbelastning av befolkningen er viktig å ta hensyn til, sier hun til bladet.

Les også: