Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av  universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Nå skriver Universitas at flere ansatte har varslet om at de har blitt utsatt for rasisme av kolleger i avdelingen. En person studentavisen har intervjuet sier at dette har pågått i ti år. Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har tatt saken og sendt en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). OMOD skriver til Likestillingsombudet at en driftsleder fra Gana har blitt kalt ting som «neger», «svarting», «svart apekatt», «driftsleder for negerarbeid», ifølge studentavisen.

Eiendomsdirektør John Skogen vil ikke kommentere saken fordi det er en personalsak, men sier at det «i den gruppen som omtales har det vært problemer med arbeidsmiljøet over tid.» «I samarbeid med UiOs personaldirektør har vi forsøkt og forsøker mange ulike tiltak», skriver han i en e-post til Universitas.

Prorektor Ragnhild Hennum forteller at de vil undersøke denne saken grundig. Hun understreker samtidig at universitetet tar sterk avstand fra mobbing og rasisme.

– Vi tar denne saken som er til behandling svært alvorlig, sier hun til Universitas