– UiT er blitt en mye større organisasjon med flere ansatte og studenter og større geografisk spredning
LUKK

Romjulsenquete:

– UiT er blitt en mye større organisasjon med flere ansatte og studenter og større geografisk spredning

Av Lina Christensen

Publisert 20. desember 2019 kl. 16:24

– I tillegg har UiT i dag mer fokus på tverrfaglig forskning enn for ti år siden, sier Anne Husebekk.

Hva har skjedd i løpet av året som har gått, hvilke saker blir sentrale i 2020, hva preger det siste tiåret og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag har vi spurt rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Anne Husebekk. I 2019 har UiT åpnet et Senter for fremragende forskning og fått tildelt to Sentre for fremragende utdanning i samarbeid med andre institusjoner.

– Hva er det viktigste som har skjedd i 2019?
– UiT har uteksaminert over 2500 studenter som er klare for arbeidslivet. Åtte studenter har gjennom hele året vært ansatt som bærekraftspiloter ved UiT i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Pilotene har arbeidet aktivt med FNs bærekraftsmål, som vi skal implementere i hele organisasjonen vår. Vi har også åpnet Hylleråssenteret, som er et Senter for fremragende forskning i samarbeid med Universitetet i Oslo, og fått tildelt to Sentre for fremragende utdanning i samarbeid med andre norske universitet og høyskoler; COAST, med Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU og Høgskulen på Vestlandet, og iEarth, med UiB, UiO og UNIS.

– Hvilke saker blir sentrale i 2020?
– I 2020 ønsker UiT å satse stort på ekstern finansiering, nye fremragende forskningssentre og nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Vi håper Norge vil gå like tungt inn i Horisont Europa som i Horisont 2020. Nordområdemeldingen og ny universitets- og høyskolelov er også sentrale saker i 2020. Lokalt jobber vi videre med et nytt universitetsmuseum i Tromsø og forbereder at det skal komme en ny rektor ved UiT i 2021.

– Hva er de største endringene som har skjedd siden 2010? 
– UiT er blitt en mye større organisasjon med flere ansatte og studenter og større geografisk spredning med tre innfusjonerte høyskoler i Alta, Harstad og Narvik. Det har også kommet større krav til kvalitetssikring av undervisning og forskning og ledelse/administrasjon. I tillegg har UiT i dag mer fokus på tverrfaglig forskning enn for ti år siden.

Hva skulle du ønske lå under treet i år?
– Fred og ro med familie og venner.

  • Les også: