Universiteter og høyskoler legger om til hjemmeeksamen
LUKK
Annonse
Annonse

Universiteter og høyskoler legger om til hjemmeeksamen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 14. desember 2021 kl. 20:22

I siste liten endrer NTNU til hjemmeeksamen for 152 emner. 22 eksamener utsettes til neste år.

– Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning og digital eksamen, så langt det er mulig.

Det sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag kveld.

Som Forskerforum har skrevet, hadde egentlig de fleste universiteter og høyskoler tenkt å gjennomføre eksamen som planlagt.

Men løpet av tirsdagen har mange endret eksamensplanene sine. Her er en oversikt for de største institusjonene. 

NTNU utsetter eksamener til etter nyttår

Ledelsen ved NTNU sa opprinnelig at det ikke er faglig forsvarlig å gjøre om til hjemmeeksamener midt i eksamensperioden. Det fikk mange studenter til å reagere, og i en underskriftskampanje har mer enn 2000 studenter krevd hjemmeeksamen.

NTNU opplyser imidlertid nå at de skal legge om eksamen fra og med onsdag. 

Eksamenene tirsdag 14. desember gikk som planlagt. 

Men for de andre blir det endringer:

  • Alle emner som skulle hatt skriftlig skoleeksamen onsdag 15. desember er utsatt, med unntak av nasjonal delprøve for sykepleiere.
  • Totalt er det 174 emner som skulle hatt skriftlig skoleeksamen i perioden 16.-21. desember. Av disse er 152 omgjort til hjemmeeksamen og blir avholdt samme dag som skoleeksamen skulle vært avholdt.
  • 22 utsettes til neste år. De utsatte eksamenene blir avholdt fra tidligst 14. januar.

Universitetet i Agder: Legger om der det er mulig 

I en melding på Universitetet i Agders nettside står det at universitetet fra og med onsdag legger om til hjemmeeksamen der det er mulig.

– Etter regjeringens innstramminger vil alle eksamener fra og med onsdag 15. desember hvor det er praktisk mulig bli lagt om til hjemmeeksamen, sier rektor Sunniva Whittaker. 

Dette gjelder også praktiske prøver, muntlig eksamen og lignende. 

Universitetet i Stavanger: Hovedsakelig digitale hjemmeeksamener

Universitetet i Stavanger skriver i en melding på sine nettsider:

«Fra og med 16. desember blir eksamenene i hovedsak dette semesteret gjennomført som digitale hjemmeeksamener. De eksamener som av faglige grunner ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener, blir gjennomført på campus under gjeldende smitteverntiltak eller utsatt til neste semester.»

NMBU: Alle eksamener blir hjemmeeksamener

Også NMBU går over til digital eksamen. På nettsiden sin skriver de:

«NMBUs ledelse har besluttet at alle eksamener fra og med i morgen, onsdag 15. desember, gjennomføres som hjemmeeksamen. I et fåtall emner vil eksamen utsettes til januar, slik at emne-ansvarlig får tid til å lage nye eksamensoppgaver tilrettelagt for hjemme-eksamen.»

Høgskolen i Innlandet: Legges om der det er forsvarlig 

Høgskolen i Innlandet skriver på nettsiden sin: 

«Skriftlig skoleeksamen legges om til andre eksamensformer der dette er faglig forsvarlig.

Skriftlig skoleeksamen kan gjennomføres der det er avgjørende for å sikre studentenes progresjon, eller hvor eksamen inneholder praktiske elementer som ikke kan erstattes av digitale løsninger. 

Der omlegging krever en utsettelse av eksamen, informeres studentene så snart som mulig.»

Høgskulen på Vestlandet: Digital eksamen

Også ved Høgskulen på Vestlandet er det digital eksamen som gjelder. De skriver: «Til og med 15. desember går undervisings- og eksamensaktivitet som planlagt. Frå torsdag 16. desember og fram til jul blir det digital undervising og digital eksamen. Det vil vere unnatak for ferdigheitstrening, simulering og laboratorieøvingar som er nødvendig for å opprettehalde progresjon. Det vil òg vere unnatak for eksamenar for prøving av praktiske ferdigheiter. Desse kan gjennomførast med forsterka smittervernstiltak.»

Nord universitet endrer ikke eksamenene 

Nord universitet skriver på sine hjemmesider:

«Alle eksamener før jul arrangeres som planlagt. Studenter som er syke eller som av annen grunn er forhindret fra å møte til eksamen, kan ta eksamen på nytt senere. Den utvidede retten til ny eksamen gjelder uansett grunn (sykefravær, ikke møtt etc.)»

Universitetet i Oslo: Gjennomfører som planlagt

UiO-rektor Svein Stølen sier i en skriftlig kommentar at de bare har planlagt noen svært få fysiske eksamener. Disse skal gjennomføres som planlagt. 

– Nesten alle eksamener er digitale. Noen svært få er fysiske og de avholdes fysisk i tråd med smittevernregler og dagens tiltak og anbefalinger – og med to meters avstand. Fakultetene har de siste ukene vurdert og gjort om flere til hjemmeeksamen, men de som er planlagt nå som skoleeksamen, skal gjennomføres, sier han. 

Universitetet i Bergen: De fleste eksamener går som planlagt

Prorektor Pinar Heggernes opplyser:

– Etter dialog med myndighetene og en helhetsvurdering, går de fleste gjenstående fysiske eksamenene som planlagt ut dette semesteret.  Å møte til fysisk eksamen ved UiB er trygt. Vi har innført forsterket smittevern ved eksamen, og for at ingen skal risikere å havne i karantene ved eventuell smitte vil det være to meters avstand mellom pultene. Fakulteter som mener det er faglig forsvarlig og nødvendig å legge om til digital hjemmeeksamen for å sikre progresjon, gjør det.

Universitetet i Tromsø: Gjennomfører som planlagt

Universitetet i Tromsø opplyser til Forskerforum tirsdag ettermiddag:

– Gjenstående fysiske eksamener i desember, herunder nasjonal deleksamen for sykepleiere, gjennomføres fysisk som planlagt 15. desember.

UiT planlegger for høy grad av digital eksamensavvikling i vårsemesteret. Studentene får beskjed om eksamensform fra sitt studieprogram i god tid før eksamenstidspunktet.

Oslomet, BI og Universitetet i Sørøst-Norge

Oslomet hadde tirsdag kveld ikke kommet med noen informasjon om hvordan de nye smittevernreglene påvirker eksamen.

Studiedirektør Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge opplyser at mandagens innstramminger ikke vil påvirke deres eksamensavvikling. De bestemte seg nemlig for å å legge om fra skriftlig skoleeksamener til digitale hjemmeeksamener allerede 3. desember.

– Det er noen ytterst få skriftlige skoleeksamener som blir gjennomført på campus denne høsten, eksempelvis nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleieutdanning, skriver hun.

Også Handeløshøyskolen BI hadde allerede bestemt seg for å legge om til hjemmeeksamen.

Alle skoleeksamener ved Handelshøyskolen BI fra 7. desember til 7. januar blir digitale hjemmeeksamener på grunn av koronasituasjonen.

  • Les også: