Universitetsansattes lønn økte med 1,7 prosent i fjor
LUKK
Annonse
Annonse

Universitetsansattes lønn økte med 1,7 prosent i fjor

Av Julia Loge

Publisert 25. mars 2021 kl. 15:41

De universitetsansatte holdt seg til rammen fra lønnsoppgjøret, viser de siste tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

Universitetsansattes lønn har steget mindre enn lønnen i resten av samfunnet både i fjor som enkeltår og hvis man ser på gjennomsnittet helt siden 2017. (se tabell nederst i saken).

Fakta
Lønnsoppgjør 2021
* I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare skal forhandles om lønn.
* LO og NHO startet forhandlingene 24. mars og brøt 25. mars. Det vil si at de må møtes igjen hos Riksmekleren.
* Lønnsoppgjøret i staten begynner 26. april og har frist 30. april.

Det viser den siste lønnsstatistikken fra Teknisk beregningsutvalg.

I dag la de fram den endelige statistikken som ligger til grunn før lønnsoppgjørene starter. De overordnede tallene sammenligner privat og offentlig sektor, og viser at mens offentlig sektor holdt seg innenfor den rammen som ble satt av privat sektor i frontfagsforhandlingene, brukte privat sektor lokale oppgjør og ulike tillegg, slik at deres lønnsnivå økte mer enn rammen tilsa.

Reallønnsvekst

Offentlig sektor er både kommunalt ansatte og statsansatte. Ifølge Unio kan 0,3 prosent av lønnsveksten i staten forklares med høy vekst i forsvaret. Holdes forsvaret utenfor, er lønnsveksten 1,5 prosent.

– Våre medlemmer i staten og lærerne hadde altså en lønnsvekst på 1,5 prosent. Det er vi selvsagt ikke fornøyd med, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Til sammenligning økte konsumprisene med 1,3 prosent. Det vil si at universitetsansatte fikk mer å rutte med i fjor.

Gjennomsnittslønn for heltidsansatte universitets- og høyskolelektorer og -lærere

(alle yrker i parantes)

Lønnsvekst fra november året før  2020  1,7 prosent (2,3)
 2019  3,5 prosent (3,6)
 Gjennomsnitt 2017–20202,5 prosent (3,0)
Månedslønn*122020642 360 kroner (614 640)
Kvinners lønn som andel av menns202093 prosent (89)

Universitetsansatte, forstått som TBUs kategori «universitets- og høyskolelektorer/-lærere», kom bedre ut enn gjennomsnittet i staten. TBUs kategori samsvarer i antall i stor grad med antallet ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger.