− Arkivverket står i en kritisk situasjon
LUKK
Annonse
Annonse

− Arkivverket står i en kritisk situasjon

Av Asle Olav Rønning

Publisert 4. mai 2023 kl. 08:42

Høye strømutgifter kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksarkivaren.

− Arkivverket står nå i en kritisk økonomisk situasjon. Det skyldes i hovedsak manglende kompensasjon for betydelig høyere strømpriser, skriver riksarkivar Inga Bolstad i en epost til Forskerforum.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverket har også ansvaret for å følge med på at offentlige virksomheter følger arkivloven.

På grunn av pengemangel blir antall tilsyn i år mer enn halvert. I år blir det mellom 25 og 30 tilsyn, mot 65 tilsyn i året i et normalår.

Aksess – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning omtalte saken først.

I 2021 hadde Arkivverket strømutgifter på seks millioner kroner. I 2022 var dette økt til 17 millioner kroner. For 2023 forventes det strømutgifter på 14,5 millioner kroner.

Advarer om alvorlige konsekvenser

− Det er dessverre ingen utsikter til at disse kostnadene vil synke i årene framover. Det betyr at vi får rundt 10 millioner kroner mindre til utviklingsarbeid hvert år i mange år framover, noe som vil få alvorlige konsekvenser, frykter Bolstad.

Arkivverket har ikke gått til oppsigelser, men sparer penger der det lar seg gjøre. Det går blant annet ut over rekruttering av nye ansatte.

− På kort sikt klarer vi å håndtere dette, men på lengre sikt vil det gå ut over utviklingstempoet vårt. Det er spesielt alvorlig at vi ikke får rekruttert inn den kompetansen vi har behov for, skriver Bolstad til Forskerforum.

− Mer demokrati og mer innsyn

Når antall tilsyn som Arkivverket gjennomfører kuttes, kan det ramme muligheten til innsyn og dokumentasjon i hele offentlig sektor. Rune Lothe er daglig leder i Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKA Hordaland). IKA Hordaland er et samarbeid mellom kommunene i det tidligere Hordaland fylke, minus Bergen. Lothe sier at tilsynene har en svært viktig funksjon.

− Vi er bekymret for at tilsynsaktiviteten svekkes. Vår opplevelse de siste årene er at de virker, sier Lothe.

Arkivverket har mulighet til å reagere med pålegg til virksomheter som ikke følger arkivloven. Lothe sier imidlertid at veiledningen som følger med tilsynene er det som har størst betydning.

− Det å få veiledning på hvordan du skal rette opp feil er positivt. Det gjør at man sitter igjen med mer demokrati og mer innsyn. Dette er også noe Riksrevisjonen har gitt ros til Arkivverket for, sier Lothe.

En rapport fra Riksrevisjonen om statlige etater fra 2021 sa at utviklingen går feil vei med mangelfull arkivering og feil journalføring. Ifølge tidsskriftet Aksess avdekket Arkivverket 368 lovbrudd i offentlige sektor i fjor.

Har lovet mer penger

Arkivverket er ikke alene. I en rekke statlige virksomheter kan revidert nasjonalbudsjett avgjøre hvor vanskelig den økonomiske situasjonen blir i tida framover. Revidert nasjonalbudsjett kommer neste uke. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet å rette opp feilslåtte anslag for prisvekst fra i fjor høst, da regjeringen la til grunn en mye lavere prisvekst enn det den faktisk ble.

Flere statlige virksomheter har måttet kutte til beinet som følge av budsjetter som ikke holder tritt med prisveksten.

I tillegg til høye strømutgifter rammes Arkivverket også av økte utgifter til husleie. De fleste stedene er det Statsbygg som er utleier, men Arkivverket leier også hos private.

Ifølge årsrapporten for 2021 hadde Arkivverket 151 millioner kroner i husleie det året. I fjor var tallet ifølge Bolstad økt til 164 millioner kroner. Det blir ytterligere økning i år. Statsbudsjettet har ikke kompensert for dette.

På tross av den sterke økningen i utgifter til husleie, er det likevel økningen i strømutgifter som oppleves som det største problemet. Bakgrunnen er signalene om kompensasjon i revidert, og antagelsen om at dette vil dekke husleieøkningen.

Trenger nytekning om data

Bolstad mener at hele offentlig sektor rammes av den økonomiske situasjonen hos Arkivverket. Offentlig sektor har et stort behov for nytenkning på feltet, og her er utviklingsarbeidet i Arkivverket ifølge henne en nøkkelfaktor. Arkivverket ønsker seg mer penger til utviklingsarbeid.

− Arkiv handler ikke lenger om å lagre gamle papirer i låste rom. Det handler om offentlig sektor sitt behov for å ta vare på sine data og beslutninger og vår felles hukommelse. Det er grunnsteinen i innbyggerens tillit til forvaltningen. Med en økt andel utviklingsmidler vil Arkivverket være en bidragsyter til å bevare denne tilliten, skriver hun.

Arkivverket driver blant annet Digitalarkivet, en nasjonal fellesløsning for digitale arkiver.

− Bemanning på lavt nivå

Jo Rune Ugulen Kristiansen er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet i Arkivverket. Kristiansen sier at det merkes i deler av organisasjonen at økonomien er anstrengt. Det er blant annet vanskelig å finne rom til å ansette nye når folk slutter. Arkivverket har virksomhet 11 steder i landet.

− På flere av arbeidsstedene er bemanningen på et historisk lavt nivå, sier Kristiansen.

Han slår fast at Arkivverket ikke er den eneste offentlige virksomheten som er utsatt for prisvekst. Høye kostnader til strøm rammer likevel hardt. En stor del av budsjettet er bundet opp i faste utgifter.

− Klimakontroll i arkivene er ikke noe vi kan spare på. Vi kan ikke spare på en slik måte at det går utover oppbevaringsforholdene i arkivmagasinene, sier Kristiansen.

Lover økt handlingsrom

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet sier at departementet er godt kjent med at Arkivverket rammes av høy prisvekst og økte utgifter til strøm og husleie.

− Slik jeg ser det, har Arkivverket levert godt utviklingsarbeid de siste årene, og de gjør godt tilsynsarbeid. Til tross for at budsjettene nå er stramme opplever jeg at de i størst mulig grad forsøker å skjerme sitt tjenestetilbud og pågående satsinger, selv om det selvsagt kan begrense noen planlagte aktiviteter, skriver han i en epost.

Forskerforum har vist til den stramme økonomiske situasjonen og spurt om departementet vil gjøre noe for å unngå at Arkivverkets virksomhet svekkes.

− I 2023 får Arkivverket nær 415 mill. kroner over statsbudsjettet. Som varslet av finansministeren, vil det komme en økt pris- og lønnsjustering i revidert nasjonalbudsjett. Arkivverket vil dermed også få økte rammer og økt handlingsrom. Etaten vurderer selv hvordan disse midlene skal prioriteres. Jeg har full tillit til at Arkivverket vil fortsette å gjøre godt arbeid, også tilsynsvirksomhet, framover, skriver statssekretæren.

Høyre lover å følge med

På Stortinget følger opposisjonen med på om regjeringen gjør alvor av å gi kompensasjon for økte kostnader for viktige offentlige virksomheter.

− Dette kommer vi til å ha argusøyne på når revidert nasjonalbudsjett kommer om noen dager, sier stortingsrepresentant Tage Erlandsen fra Høyre til Forskerforum.

− Arkivverket har en viktig rolle for digitalisering av Norge, mener Erlandsen.

Han tok nylig opp Arkivverkets pressede økonomiske situasjon, i et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Erlandsen, som er første nestleder i familie- og kulturkomiteen, er bekymret for at økte strømutgifter spiser opp bevilgningene Stortinget har gitt til Arkivverket for å drive utviklingsarbeid.

Les også: