Norske museer får 44 millioner kroner i strømstøtte og energitiltak
LUKK

Strømkrise:

Norske museer får 44 millioner kroner i strømstøtte og energitiltak

Av Lina Christensen

Publisert 26. januar 2023 kl. 09:55

Strømstøtteordningen for næringslivet har også kommet museene til gode. Norsk oljemuseum har planer om å installere solcellepanel.

– Det flate taket over utstillingshallen, egner seg godt til å installere solceller, sier direktør ved Norsk oljemuseum i Stavanger, Finn E. Krogh.

Med tilskudd fra strømstøtteordningen for næringslivet, utreder museet nå om de skal installere 300 solceller på det 1000 kvadratmeter flate museumstaket. De kan få støtte for 42 prosent av den budsjetterte kostnaden, opp til 4 millioner kroner. Resten må museet dekke selv.

Det er ingenting ironisk med et oljemuseum som tyr til utslippsfrie energiløsninger. Tvert imot, mener museumsdirektør Krogh.

– Oljemuseet er som en hvilken som helst annen bygning i Stavanger sentrum, sier han.

Museet er dermed ett av nesten 30 museer som har fått til sammen litt over 44 millioner kroner fra energitilskuddsordningen for næringslivet, der virksomheter har hatt mulighet til å søke om kompensasjon for høye strømpriser og om støtte til å investere i energieffektiviserende tiltak (enøk). Norske museer har fått 7,4 millioner kroner til å kompensere for høye strømutgifter, og de kan få 36,9 millioner kroner til enøk-tiltak hvis museene oppfyller kravet om 50 prosent gjennomføringsgrad.

Se oversikt over hva museer har fått i strømstøtte nederst i saken.

Rask inntjening

Solcellepanelene vil dekke inntil 25 prosent av strømforbruket, anslår konsulenter som Norsk oljemuseum har fått hjelp av. Målet er at solcellene skal være på plass i løpet av sommeren.

– Det vil bare ta 3-4 år før vi har tjent inn investeringen, sier Krogh, som understreker at det avhenger av et visst nivå på strømprisen.

– Og når vi kan lage strøm på egen hånd, bruker vi mindre av strømnettet.

Museet har også planer om å lage et utstillingsopplegg som viser hvordan taket produserer strøm.

– Sol og vind er kraft du ikke kan stole på. Se for deg en kurve. Vi kan vise hvordan solenergien fluktuerer gjennom døgnet og årstiden, sier Krogh.

– Enøk er eneste virkemiddel

Som Forskerforum tidligere har skrevet om, har strømprisene gått hardt utover Anno museum i Innlandet. I fjor var strømregningen på 11 millioner kroner, rundt 7 millioner mer enn museet vanligvis må ut med. For å unngå å bruke penger på strøm, har museet holdt stengt siden desember. I tillegg er staben redusert med ti årsverk.

Nå har også Anno fått midler fra strømstøtteordningen: 1,1 millioner kroner som kompensasjon for høye strømpriser og 3,2 millioner kroner til enøk-tiltak.

– Selv om det på langt nær dekker merkostnadene, er det tross alt én million, sier administrerende direktør ved Anno museum, Sven Inge Sunde.

– Men vi er mest tilfredse med enøk-biten. Når vi ikke får kompensasjon for strømprisen, er enøk det eneste virkemiddelet vi har igjen, sier Sunde.

Fakta
Energitilskuddsordningen

En todelt, midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Virksomheter kunne søke om å få dekket deler av strømregningen for i fjor og om å få dekket deler av investeringskostnaden ved energisparende tiltak.

Strømkompensasjonen ble utbetalt i desember. Utbetaling for investering i energitiltak forutsetter at man oppfyller kravet om 50 prosent gjennomføringsgrad.

Ambisjon om halvering av energiforbruket

Forutsetningen for å få offentlige støtte til å investere i enøk-tiltak, er at man bidrar med minst like stor egenandel.

– Vi har egentlig bestemt oss for at det må gå bra. Alternativet er at vi må betale en strømregning vi ikke har råd til, sier Sunde.

Sunde omtaler tiltakene som museets eneste måte å håndtere de høye strømprisene på og til å redusere framtidige energikostnader. Nå skal de investere i et jordvarmeprosjekt, etterisolering av bygninger og skiftning til mer energibesparende led-lyspærer. Det er også aktuelt å installere solcellepanel.

– Vi har en ambisjon om å redusere forbruket med 30 prosent i løpet av 2023 og 50 prosent i løpet av 2024.

– Kommer dere til å klare det?

– Jeg tror i hvert fall vi klarer å realisere 30 prosent, men om vi klarer å komme helt ned i 50 prosent, gjenstår å se. Det kan hende det ikke er penger til en slik satsing, sier Sunde.

– Det hjelper oss her og nå

For Bymuseet i Bergen, som betaler for strømmen på 120 bygninger, var situasjonen i høst så prekær at de var nær ved å stenge enkeltbygg. Nå har museet fått cirka en halv million i strømkompensasjon og rundt 420 000 til enøk-investeringer.

Med tilskudd fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, har de totalt mottatt 2,2 millioner kroner i ekstra strømstøtte.

– Vi er kjempeglade, men ekstratilskuddene er ikke noe som fortsetter. Så vidt vi kan se er det et engangstilskudd. Det hjelper oss her og nå, sier direktør Marianne L. Nielsen.

  • Les om strømkrisen i Danmark: