Museet må kutte fem årsverk på grunn av strømprisene. Det kom ingen støtte i revidert budsjett.
LUKK
Annonse

Museet må kutte fem årsverk på grunn av strømprisene. Det kom ingen støtte i revidert budsjett.

Av Lina Christensen

Publisert 13. mai 2022

Anno museum anslår at de får en strømregning på 11 millioner kroner. Mens ved Vest-Agder-museet sliter de med høye dieselpriser.

Da revidert nasjonalbudsjett ble presentert torsdag var det få gode nyheter for museumssektoren.

Mange museer, som har slitt med høye strømpriser de siste månedene, har bedt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om å komme på banen.

Stine Skrutvold Skjæret er kommunikasjonssjef ved Anno museum i Innlandet. Hun har tidligere sagt til Forskerforum at det er urimelig at forvaltningen av kulturarven og publikumstilbudet skal bli skadelidende av de høye strømprisene.

– Jeg er selvfølgelig kjempeskuffet over at det ikke kommer noe kompensasjonsordning, og heller ikke noe til enøk-tiltak, som kunne hjulpet oss til å spare enda mer, sier hun nå.

Tidligere i år fikk de en dobling av strømregningen, fra tre millioner kroner i fjor til seks millioner kroner i år. Nå er prognosen at de får en strømregning på 11 millioner kroner i stedet for seks. De har også sett seg nødt til å redusere staben, og fra august har de fem mindre årsverk.

– Det er litt paradoksalt at de som tjener på økte strømpriser ikke viser noen interesse for hjelpe oss, sier Skjæret.

Fakta
Museum i revidert nasjonalbudsjett 2022

Byggingen av det nye Vikingtidsmuseet må kutte én milliard kroner.

Museene i Sør-Trøndelag for en økning på 1 mill. kr i driftstilskudd for videreutvikling av familieparken Doktortjønna ved Rørosmuseet.

Økning på 70 prosent

Det er heller ikke bare høye strømpriser som er et problem. En del museer som har ansvar for teknisk industrielle anlegg, rammes også av økte drivstoffkostnader, mener leder ved Vest-Agder-museet, John Olsen.

– Når vi sammenligner drivstoffkostnadene med i fjor, ser vi en økning på 70 prosent, sier Olsen, som i april sendte et brev til Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet om saken.

Men Olsen fikk ikke gehør for oppfordringen om støtteordninger for kulturminnevern. Regjeringen foreslo ingen kutt i avgiftene på bensin og diesel i det reviderte nasjonalbudsjettet. 

– Dette er ikke minst en utfordring for de flytende fartøyene og kulturminnene som er avhengig av drivstoff for å flytte seg fra sted til sted, sier han.

15 000 liter fyringsolje

Vest-Agder-museet forvalter flere kulturminner, som er avhengig av drivstoff. Olsen viser til Sjølingstad Uldvarefabrik, ett av 15 teknisk-industrielle kulturminner på Riksantikvarens bevaringsprogram, der driften er avhengig av damp som produseres av en oljefyrt kjele. Ifølge Olsen bruker kjelen normalt rundt 15 000 liter fyringsolje. Han har regnet på det: Sammenlignet med 2021 vil kostnaden i 2022 bli nesten 100 000 kroner høyere, med utgangspunkt i 2022-priser.

Men det er særlig dampskipet D/S Hestmanden som byr på utfordringer. I 1995 vedtok Stortinget at skipet, som ble bygd i 1911 og som var på sjøen under første og andre verdenskrig, skal være et flytende museum for norske krigsseilere.

– Hensikten med skipet var at den skulle flytte seg fra havn til havn og være et minnesmerke for hele landet. Det er klart at med de økte drivstoffkostnadene blir mulighetene for seilaser, og å være et kulturminne for hele landet begrenset.

D/S Hestmanden skal være et flytende museum for norske krigsseilere. Nå er seilasene truet av høye drivstoffpriser. Foto: Vest-Agder-Museet

– Det merkes på et museumsbudsjett

I fjor lå D/S Hestmanden ut på en omfattende tur for å markere et pandemiforsinket 75-årsjubileum for frigjøringen: Fra Kristiansand til Tromsø, videre til Larvik, og så tilbake til Kristiansand. Årets planlagte tur er ikke fullt så vidstrakt: Via en del havner skal den til Bergen, så en tur innom Arendalsuka, før den vender tilbake til Kristiansand.

– Hvis vi skulle gjennomført fjorårets markering i år, så ville drivstoffkostnadene vært nesten 700 000 kroner mer. Det merkes på et museumsbudsjett, sier Olsen, som forteller at ambisjonen med skipet framover er å besøke store deler av landet, akkurat som sjøfolkene som seilte under de to verdenskrigene kom fra hele Norge.

Ingen ordninger rettet mot museer og kulturminnevern

Olsen peker på at det finnes ulike kompensasjonsordninger for energi, men ingen ordninger som er rett inn mot museer og kulturminnevern.

– Vårt spørsmål handler om de ekstraordinære drivstoffkostnadene og hvordan museene skal sikre de teknisk-industrielle anleggene, den håndbårne kunnskapen knyttet til disse, og driften av de flytende fartøyene i tråd med nasjonale ambisjoner.

– Det er mange som sliter med økte kostnader om dagen. Hvorfor bør museer prioriteres?

– Det er for at vi skal ivareta samfunnsoppdraget vårt. Vårt budsjett er basert på forventet normal prisvekst, men nå er vi i en ekstraordinær situasjon der drivstoffkostnadene har økt med 70 prosent i forhold til i fjor. Hvis ambisjonen fortsatt er at vi skal vise fram krigsseilernes historie over store deler av landet, så må vi ha økonomi til å gjøre det.

Vi får se fram mot budsjett 2023

– Ikke noe lystelig revidert budsjett selv om det var forventet, skriver generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær i en e-post.

Ifølge en undersøkelse utført av Museumsforbundet tidligere i år svarte 54 prosent av 83 museer at de økte strømprisene har vært en utfordring.

I et møtereferat forbundet hadde med Virke og Kultur- og likestillingsdepartementet i slutten av mars, viser de til at museer har begrenset mulighet til å redusere forbruket ettersom de har et ansvar på vegne av fellesskapet til å bevare gjenstander av kulturhistorisk betydning. Flere frykter nå at de må redusere driften og/eller sette opp prisene gjennom 2022, står det i referatet.

På møtet ba Museumsforbundet og Virke regjeringen iverksette tiltak for å bidra til at museene får støtte til deler av de økte kostnadene, gjennom særskilte bevilgninger eller økte driftstilskudd i revidert nasjonalbudsjett.

Dette kom altså ikke.

«Signalet her har vært at det må komme i ordinært budsjett, så vi får se frem mot budsjett 2023» skriver Museumsforbundet i en kommentar.

  • Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2022: