Skyhøye strømutgifter for mange norske museer
LUKK

Skyhøye strømutgifter for mange norske museer

Av Asle Olav Rønning

Publisert 27. januar 2022 kl. 22:29

Strømutgiftene har blitt et pengesluk for mange museer. På en måned fikk Museum Vest en halv million kroner ekstra i økte strømutgifter. – Vi håper at det kan komme en kompensasjonsordning, sier museumsdirektør Øyvind Stang.

Museer i Sør-Norge rammes hardt av de høye strømprisene som slo til for fullt i desember, og antagelig vil vare ved i de neste månedene.

– For vår del var det spesielt i desember det tok helt av. Vi fikk en økning i strømregning i desember på en halv million kroner, sier direktør Øyvind Stang ved Museum Vest.

Økte strømpriser i desember bidro til at samlet strømregning for 2021 ble på 2,4 millioner kroner. Det er en dobling fra 2020. Samtidig er Stang urolig for hvordan 2022 vil bli.

Museum Vest består av åtte tidligere frittstående museer i Bergen og kommunene i omegnen. Blant dem er Norges Fiskerimuseum, Bergens Sjøfartsmuseum, Nordsjøfartmuseet og Det Hanseatiske Museum på Bryggen.

– Kan ikke bare skru av strømmen

I et brev til Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Kulturdepartementet sendt tidligere denne uka roper Stang varsku om den galopperende økningen i utgifter.

«Vi ber innstendig om at det så snart som mulig kommer på plass kompensasjonsordninger for de økte strømutgiftene. Slik det ser ut nå, vil det være utfordrende å opprettholde nødvendig drift i vinter,» heter det i brevet.

De åtte museene som utgjør Museum Vest har til sammen en bygningsmasse på 20 000 kvadratmeter. Årlige driftsutgifter er normalt på om lag 35 millioner kroner, om personalutgifter ikke regnes med.

Stang peker på at de økte strømutgiftene kommer i en situasjon der pandemien har ført til reduksjon i egne inntekter. Han sier at situasjonen er alvorlig.

Museet prøver å spare strøm der det går. Men Stang viser til at museet i mange tilfeller har lokaler i vernede bygninger. Mange rommer verdifulle gjenstander. Varme og utstyr for avfuktning må stå på kontinuerlig for å unngå skade.

– Vi kan ikke bare skru av strømmen. Da vil verneverdige bygg og gjenstander bli skadet, sier Stang.

Et av tre museer: Ekstraregning på minst en halv million

Museum Vest er ikke alene. Helt ferske tall fra en medlemsundersøkelse utført av Norges Museumsforbund sier at halvparten av museene opplever strømprisene som en utfordring.

Blant de 70 museene som har svart i undersøkelsen rapporterer en tredel om en økning i strømutgiftene på minst en halv million kroner i 2021. Ti prosent fikk en økning på to millioner kroner eller mer.

– For mange oppleves dette som ganske dramatisk. De regner med at det blir enda mer krevende i 2022, sier generalsekretær Liv Ramskjær i Norges Museumsforbund.

Strømprisene på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet økte gjennom høsten, men nådde en topp i desember. Det er ventet høye priser i månedene som kommer. Det betyr at utgiftene som til nå har påløpt kan være kun en forsmak.

– Mange museer, inkludert kunstmuseer, er helt avhengige av å holde en jevn temperatur i utstillingssaler og magasiner på grunn av de sårbare samlingene, sier Ramskjær.

Ramskjær mener at det bør komme en offentlig kompensasjonsordning. Hun viser til at regjeringen tidligere i januar varslet at den vil innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner som sliter med høye utgifter til strøm. Disse kompenseres for 80 prosent av kostnadene over 70 øre kWt.

– Det har jo kommet en avtale for idretten. Jeg håper det er mulig å få en avtale med museene også, sier Ramskjær.

Ingen løfter om strøm-kompensasjon

Kulturdepartementet har ingen umiddelbare planer om å etablere en kompensasjonsordning. Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohman (Ap) sier i en epost at frustrasjonen over høye strømregninger er fullt forståelig.

Han viser til at kulturlivet er ulikt organisert, og har ulike behov for støtte. Det er et mangfold av eiere og aktører som finansierer driften.

Departementet gir ingen signaler om at det skal innføres en tilsvarende ordning som for idrettsanlegg.

– Mange av de største statlige institusjonene vil måtte håndtere ekstraordinære driftsutgifter i sammenheng med budsjettarbeidet, da dette gjelder alle statlige aktører langt utover kulturfeltet, skriver statssekretæren.

Aunan Bohman understreker at regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, og det er svært uheldig at den kommer på toppen av en allerede krevende pandemi, legger han til.

Redusert drift kan bli resultatet

Liv Ramskjær i Norges Museumsforbund sier at museer vil strekke seg langt for å unngå at bygninger eller gjenstander blir skadet. I stedet kan strømprisene føre til at det må spares på andre områder.

– Konsekvensene kan bli at man må redusere annen aktivitet, enten redusere bemanning eller redusere på utstillingsaktivitet, sier Ramskjær.

Ikke alle museer opplever kraftig økte utgifter. Museer i Midt-Norge og Nord-Norge har ikke hatt like høye strømpriser som i resten av landet. Noen museer har liten bygningsmasse og lavt strømforbruk. Andre igjen har inngått gunstige avtaler om leveranser om strøm.

– Burde museene vært bedre forberedt, for eksempel gjennom strømavtaler som ikke er så utsatt for svingninger i pris?

– Jeg tror de prøver å lage så gode avtaler på så mange områder som mulig. Men de har krevende forhold, blant annet med verneverdige bygg, sier Ramskjær.