Museenes strømregning ble doblet: − Det kan ende med oppsigelser
LUKK
Annonse
Annonse

Museenes strømregning ble doblet: − Det kan ende med oppsigelser

Av Asle Olav Rønning

Publisert 6. februar 2022 kl. 23:13

Anno museum i Innlandet er hardt rammet av høye strømpriser og fikk en dobling av strømregningen i fjor, fra tre til seks millioner kroner. Kulturminister Anette Trettebergstuen er taus om statlig strømstøtte til museene.

Anno museum i Innlandet er hardt rammet av høye strømpriser og fikk en dobling av strømregningen i fjor, fra tre til seks millioner kroner. Kulturminister Anette Trettebergstuen er taus om statlig strøm-støtte til museene.

Seks millioner kroner for strøm og oppvarming i 2021 svir for Anno museum. Museet består av en rekke tidligere frittstående museer i Hedmark, med Norsk Skogmuseum i Elverum og Domkirkeodden på Hamar blant de mest kjente.

Fjorårets strømregning ble en dobling fra 2020, og frykten er at det høye prisnivået skal holde seg utover i 2022.

− Dette er en dramatisk situasjon for oss om det fortsetter. Utgiftene kan komme opp i fem til ti millioner kroner i 2022. Det klarer vi ikke, sier Stine Skrutvold Skjæret, kommunikasjonssjef ved Anno.

Anno museum i Innlandet frykter høye strømutgifter også i år. − Utgiftene kan komme opp i fem til ti millioner kroner i 2022. Det klarer vi ikke, sier kommunikasjonssjef Stine Skrutvold Skjæret. Foto: Bård Løken / Anno museum

Det er ifølge henne urimelig at forvaltningen av kulturarven og tilbud til publikum skal bli skadelidende for de høye strømprisene.

– Vi krever og forventer en kompensasjonsordning, sier Skjæret til Forskerforum.

Høye utgifter i vest og øst

Forskerforum har nylig skrevet om Museum Vest i Bergens-regionen, som også er rammet av kraftig økte strømpriser. Museum Vest har tatt til orde for at strømutgiftene kompenseres. Det samme har Norges Museumsforbund bedt om.

Ifølge Norges Museumsforbund opplever halvparten av museene som er medlemmer i forbundet at kraftprisene er en utfordring. En tredel av medlemmene oppgir i en kartlegging at de i 2021 fikk en halv million kroner eller mer i økte strømutgifter. Ti prosent fikk en økning på to millioner kroner eller mer.

Regjeringen er i ferd med å innføre en kompensasjonsordning for idrettslag og frivillige som rammes av høye strømpriser, men har ikke åpnet for en tilsvarende ordning for museene.

Forskerforum har sendt epost til Kultur- og likestillingsdepartementet og bedt om en kommentar fra statsråd Anette Trettebergstuen eller andre i departementets ledelse om situasjonen i museumssektoren. Departementet har foreløpig ikke svart på Forskerforums spørsmål.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen lover at regjeringen vil følge situasjonen nøye. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartement

En million ekstra i utgifter i desember

Anno ligger i statsrådens eget hjemfylke. For museet er det stor usikkerhet om hvordan driften bli rammet i året vi er inne i. I desember 2021 alene kom strømregningen på 1,6 millioner kroner. Det er en million kroner mer enn i desember 2020.

En million kroner ekstra i månedlige utgifter, om situasjonen fortsetter, er vanskelig å håndtere.

− Det kan ende med oppsigelser. Foreløpig er det innført ansettelsesstopp, slik at ubesatte stillinger blir stående ubesatt, sier Skjæret.

Totalt har Anno en brutto bygningsmasse på mer enn 67 000 kvadratmeter. Museet har ansvar for 500 bygninger, og selv om mange av disse står uten varme om vinteren, er likevel det samlede strømbehovet stort. Kontorbygninger, utstillingslokaler og magasiner krever sitt.

Trenger strøm gjennom vinteren

Skjæret sier at de høye strømprisene rammer hardere enn pandemien. Hun sier at strømforbruket reduseres der man kan, blant annet ved å senke temperaturen på kontorene.

Viktige deler av bygningsmassen må imidlertid ha varme vinteren gjennom, uavhengig av ordinær drift eller ikke.

− Selv om vi stenger ned alle museene for besøkende er det ikke så mye å spare, sier Skjæret.

Annos strømavtale er inngått gjennom fylkeskommunens rammeavtale. Innlandet fylkeskommune er en av museets eiere.

Norsk Skogmuseum i Elverum er et de tidligere frittstående museene i Hedmark som nå er en del av Anno museum. Samlet har Anno ansvar for 500 bygninger. Foto: Bård Løken / Anno Norsk Skogmuseum

Skjæret frykter de økonomiske konsekvensene i året vi nå går inn i. Hun sier at museet ser til både staten og fylkeskommune for å få kompensert de sterkt økte utgiftene. Akkurat nå er situasjonen svært usikker.

− Det er skummelt at vi ikke har fått noen signaler, sier hun.

− Følger situasjonen nøye

Regjeringen har ikke varslet noen kompensasjonsordning for museene. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen skriver i et svar på spørsmål fra FrPs stortingsrepresentant Silje Hjemdal at mange statlige institusjoner må ta ekstraordinære utgifter i det løpende budsjettarbeidet.

Museer med høy andel offentlig støtte er i en tilsvarende situasjon, ifølge statsråden.

− Dette er en ekstraordinær situasjon, og det er svært uheldig at den kommer på toppen av en allerede krevende pandemi. Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye, skriver Trettebergstuen.

Hjemdal er ikke fornøyd med svaret fra statsråden. Hun viser blant annet til situasjonen ved Bymuseet i Bergen, som i likhet med mange andre museer har fått en høy strømregning. Bymuseet forvalter mange kulturhistorisk viktige bygg i byen.

Hjemdal sier at hennes håp var at regjeringen kunne gi mer forutsigbarhet for de som allerede har store utfordringer.

− Vi kan risikere at høye strømpriser kan vare en stund. Det er ingen garanti for at dette opphører i mars, sier hun.

Mener statsråden har vært passiv

Hjemdal viser til at FrP har foreslått en makspris på 50 øre kWt for alle. Forslaget ble nedstemt i Stortinget. En slik makspris ville gjort særtiltak for ulike sektorer unødvendig.

Siden regjeringen har sagt nei til en makspris, mener FrP-representanten at en kompensasjonsordning for museene bør vurderes. Hjemdal hevder at kulturministeren har vært passiv i møtet med kultursektorens sjokkmøte med de høye strømprisene.

− Jeg synes dessverre hun har vært veldig fraværende i denne saken, sier Hjemdal.

− Det nytter ikke å «vise medfølelse». Man må også vise handling, mener hun.

Forskerforum har bedt om en kommentar fra Kulturdepartementet til Hjemdals kritikk, men hadde fredag ettermiddag ikke fått svar.

SV vil også ha kompensasjon

På motsatt politisk fløy tar nå også SV tatt opp saken i Stortinget. Kathy Lie, som er SVs representant i familie- og kulturkomiteen, mener at museene ikke kan ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

− Det er viktig at man sørger for at de høye strømprisene ikke fører til at museene ikke har råd til å drive skikkelig. Dette er helt uforutsette utgifter som man ikke har kunnet planlegge for. Da er det rimelig at staten tar en del av regningen, sier Lie til Forskerforum.

Lie mener at museumssektoren er et av flere eksempler på at regjeringen har «glemt» hvor mange som rammes av de høye strømprisene. Hun mener idrettslag og frivillige er eksempler på det samme.

Hun ber i et skriftlig spørsmål kulturminister Anette Trettebergstuen forklare hvordan museene skal greie å løse strømkrisen, og om det er planer for en kompensasjonsordning.

SV er i en nøkkelrolle blant opposisjonspartiene på Stortinget i kraft av å ha en budsjettavtale med regjeringen. Lie sier at partiet vil avvente hva regjeringen gjør i saken.

− Først får vi se hva vi får som svar, og så får vi agere ut fra det, sier hun.

Les også: