190 masterprogram risikerer å miste minst 20 prosent av studentene
LUKK

Studieavgift:

190 masterprogram risikerer å miste minst 20 prosent av studentene

Av Julia Loge

Publisert 21. desember 2022 kl. 15:46

Studieavgifter for studenter utenfra EU/EØS kan bety at mange studieprogram mister studenter.

I et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe spør stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo fra Venstre om hvor mange studieprogram som har over 20 prosent utenlandsstudenter fra land utenfor EU/EØS.

I svaret sitt skriver Ola Borten Moe at når han avgrenser til masterprogram med mer enn 10 studenter, er det 190 masterprogram fordelt over hele landet og mange fag, som har så mange utenlandsstudenter. Tilsammen finnes 943 masterprogram med flere enn ti studenter.

Bjørlo spør også hva departementet har gjort for å finne ut hva det vil bety for disse studieprogrammene hvis det innføres studieavgift for disse studentene fra høsten 2023. Forslaget var på høring med frist 7. desember, og ble vedtatt som del av statsbudsjettet for 2023. Borten Moe svarer at han nå sal gå gjennom høringssvarene før departementet bestemmer den endelige utformingen.

Les også: