Asheim vil ikke sette konsulenttak
LUKK
Annonse
Annonse

Asheim vil ikke sette konsulenttak

Av Lina Christensen

Publisert 18. februar 2020 kl. 13:45

Nord universitet har betalt konsulentbyrået Ernst & Young én million kroner for å få hjelp til å kutte kostnader. Kunnskapsdepartementet har ingen innvendinger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Ledelsen ved Nord universitet bruker én million kroner til omstillingsarbeid ved lærerutdanningen, skrev Khrono i slutten av januar. Universitetet har engasjert konsulentbyrået Ernst & Young til å «øke kapasiteten og sikre fremdriften i fakultetets omstillingsarbeid».

Bakgrunnen er at Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) må kutte kostnader og 25 årsverk i løpet av året, og ytterligere fem årsverk i løpet av neste år. Ifølge nettavisen er prosessen på etterskudd, slik at fakultetet må kutte årsverk og kostnader raskere enn først planlagt.

Annonse

Universitetet har tidligere bekreftet at dette ikke vil la seg gjøre uten å si opp ansatte ved FLU. Fakultetet, som ble opprettet i 2017, har i ifølge egen nettside 3500 studenter og cirka 350 ansatte fordelt mellom studiestedene Levanger, Bodø, Nesna og Vesterålen.

Ingen innvendinger fra departementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ønsker imidlertid ikke å ta stilling til statlige universiteter og høyskolers konsulent-utgifter:

«Statlige universiteter og høyskoler skal drives effektivt, og de har selv ansvaret for å vurdere behovet for å bruke konsulenter. Kunnskapsdepartementet har tildelt Nord universitet om lag 1,5 mrd. kroner for 2020. Dersom universitetet har kommet til at det vil bruke ca. 1 mill. kroner på bistand til omstilling, har departementet ingen innvendinger til dette» svarer han på et skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Asheim mener det er opp til den enkelte institusjonen å vurdere hvor mye det skal brukes på konsulenter:

«Jeg kan ikke på generelt grunnlag ta stilling til hvor mye statlige universiteter og høyskoler bør bruke på konsulenter. Jeg mener uansett det ikke bør settes en grense. Den enkelte institusjon bør selv vurdere behovet for å bruke konsulenter ut ifra blant annet kompetanse og andre ressurser.»

– Feil bruk av penger

Marit Knutsdatter Strand er medlem av utdannings- og forskningskomiteen for Senterpartiet. Hun mener statsråden bør være mer opptatt av hva bevilgede penger brukes på.

– Jeg mener det er feil bruk av penger å hyre inn konsulenter så hyppig for å få til omstilling og spare penger. Det er merkelig statsråden ikke er mer opptatt av at bevilga midler til høyere utdanning går til nettopp det, skriver hun i en e-post til Forskerforum.

– Det gir grunn til å lure på om mengden upopulære og tøffe prosesser hoper seg opp for utdanningsinstitusjonene, når eksterne vurderinger og konsulenter må til for å oppfylle krav fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Statsråden står til sjuende og sist ansvarlig for den politiske ledelsen i sektoren, og forutsetningene institusjonene har til å fylle sitt samfunnsoppdrag.

Har brukt rundt 5 millioner på omstilling og kutt

Dette er imidlertid ikke første gangen Nord universitet hyrer et konsulentbyrå for å ta seg av omstruktureringer. I 2019 ble PR-byrået Apeland engasjert i forbindelse med ny studiestruktur, noe som kostet en halv million kroner.

Før det ble PricewaterhouseCoopers (PwC) hyret til å jobbe med utredningsarbeidet. Her var prislappen 3,5 millioner kroner. Ifølge Khrono har Nord universitet dermed brukt rundt fem millioner kroner på omstilling og kutt.

Oppdatert med kommentar fra Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Les mer: