Foreslår å kutte 30 årsverk på lærerutdanningen ved Nord universitet
LUKK

Foreslår å kutte 30 årsverk på lærerutdanningen ved Nord universitet

Av Lina Christensen

Publisert 23. oktober 2019 kl. 11:54

En vanskelig økonomisk situasjon gjør at rektor Hanne Solheim Hansen forslår å kutte kostnadene med 30 millioner kroner. Forskerforbundet er bekymret.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet må kutte kostnadene med 20 millioner i 2020 og 10 millioner i 2021. Rektor Hanne Solheim Hansen har derfor bedt styret om å kutte 20 årsverk i 2020 og 10 årsverk i 2021. I forslaget til vedtak står det at nedbemanningen kan føre til oppsigelser.

Fakultetet har allerede gjennomført flere tiltak for å redusere kostandene, blant annet har emner blitt fjernet fra studieprogrammer og forskningstiden til vitenskapelige ansatte blitt redusert. Nedleggelsen av to studiesteder er også delvis økonomisk begrunnet.

Ifølge styrepapirene er det stillingsstopp på fakultetet og bemanningen er redusert med 10,8 årsverk siden april. Det forventes at ytterligere 5 til 10 årsverk vil forsvinne ved naturlig avgang innen utgangen av året.

Naturlige avganger er ikke nok for å få til nødvendige kostnadskutt

Ifølge en tabell som er vedlagt styrepapirene hadde fakultetet en økning fra 316 årsverk ved starten av 2018 til 347 i april 2019. Deretter har antall årsverk gått ned til cirka 335. Målet er å komme ned i 300 innen utgangen av 2021. Rektor Solheim Hansen skriver i styrepapirene at naturlige avganger ikke er nok til å få til dette. For å få til nødvendige kostnadskutt kreves en ytterligere nedbemanning på 30 årsverk, står det i styrepapirene.

I styrepapirene drøftes det om det er mulig å opprettholde kvaliteten på lærerutdanningene og samtidig nå målene for forskning og ph.d.-kandidater, til tross for den foreslåtte nedbemanningen. For øyeblikket vurderes dette som usikkert. «Den totale økonomiske situasjonen og konsekvenser av nedbemanningen må derfor vurderes løpende. Det er likevel viktig at dette ikke gjør at arbeidet med nedbemanning utsettes eller forsinkes», heter det i styrepapirene.

Mange ansatte er engstelige

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Nord universitet, Terje Fallmyr, sier at situasjonen er uoversiktlig og at mange ansatte er engstelige.

— Mange på fakultetet føler at de ikke er blitt involvert i prosessen. Vi som fagforening er ikke fornøyd med at de ansatte ikke blir involvert tidligere, heller ikke som fagpersoner. Prosessen er lite gjennomsiktig, og er det noe man vet, så er det at i en vellykket omstilling kreves det at de ansatte involveres tidlig, uttaler han til Khrono.

Fakultetet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ble opprettet i 2017. Fakultetet har 3500 studenter og cirka 335 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

  • Les også: