Datoen er satt
LUKK

Datoen er satt

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. oktober 2013 kl. 09:39

Forskerforbundets første sak for Høyesterett er berammet til midten av januar.

Fakta
<

Tidligere i høst ble det kjent at Høyesteretts ankeutvalg aksepterte Forskerforbundets anke i rettsaken mellom en oppsagt forsker og Universitetet i Tromsø. Nå har Høyesterett satt datoen for når saken kommer opp til 14. januar 2014. Det er i utgangspunktet satt av to dager til saken hvor landets høyeste domstol skal ta stilling til hvilken adgang universitetet hadde til å si opp en midlertidig ansatt forsker.

Vurderer oppsigelsesvernet

Ifølge universitetet hadde arbeidet til forskeren falt bort som følge av endret forskningsprofil. Bortfall av arbeid kan være en gyldig oppsigelsesgrunn, men Forskerforbundet som er mannens fagforening, mener at det fortsatt er arbeid til forskeren ved universitetet. Universitetet i Tromsø tapte søksmålet i tingretten, men vant senere i lagmannsretten. Forskerforbundet mente saken var prinsipielt viktig og valgte å anke saken til Høyesterett.

– Saken har kommet inn på et rent juridisk grunnlag, som gjelder tolkningen av tjenestemannsloven og oppsigelsesvernet. Rent konkret håper vi på en avklaring rundt hva som ligger i bortfall av arbeid i en kombinert stilling som har 50 prosent forskning og 50 prosent undervisning, uttalte mannens advokat i Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen, tidligere i høst.

Uvanlig sak

Det er første gang Forskerforbundet får opp en sak for Høyesterett.

– Det er både spennende og interessant at vi fått anken igjennom. Det er bare 17 prosent av sakene som ankes til Høyesterett som tillates fremmet. Det er også uvanlig at saker som omhandler tjenestemannsloven og stillingsvern i staten kommer opp i Høyesterett. Dette betyr at denne saken er av prinsipiell betydning, sier Olsen.