–  De beste legene er ikke nødvendigvis de med best karakterer
LUKK
Annonse
Annonse

 –  De beste legene er ikke nødvendigvis de med best karakterer

Av Jørgen Svarstad

Publisert 17. september 2018

Medisinstudiet ved Universitetet i Oslo har landets høyeste karakterkrav. Nå vil universitetet at karakterene skal telle mindre.

–  De beste legene er ikke nødvendigvis de som har høyest poeng fra videregående skole. Vi er ganske alene i verden om å basere inntaket til medisinstudiet på skolekarakterer, sier Ingrid Os, professor og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo til Dagens Medisin. 

Profesjonsstudiet i medisin ved UiO har landets høyeste poenggrense for å komme inn.  I dag er det karakterer alene som avgjør hvem som kommer gjennom nåløyet. Dette vil Det medisinske fakultet ved UiO  få en slutt på, skriver Dagens Medisin. Fakultetet får støtte av universitetsledelsen.

I en kronikk, publisert i Tidsskriftet for legeforeningen, argumenterer hun og kolleger for at det er på tide å endre opptakskriteriene.

– Det er veldig uheldig at våre studenter må ta fag om og om igjen for å komme inn på medisinstudiet. Det er kostbart både for den enkelte elev og for samfunnet ved at kandidatene kommer sent ut i arbeidslivet. Dagens system forsterker sosioøkonomiske forskjeller og begrenser mangfold blant fremtidens leger, mener Ingrid Os.

Fakultetet ønsker å supplere karakterer fra videregående med en egnethetstest. Slik kan man velge de mest motiverte. Det bør fortsatt stilles krav til gode karakterer, men også andre ferdigheter og holdninger bør vurderes, sier Os.

Testen hun viser til, heter uniTEST. Den har allerede vært i bruk i flere land i over ti år, blant annet ved to danske universiteter, skriver Dagens Medisin. Deter en digital flervalgstest. Blant annet testes studentenes evne til kritisk tenkning og forståelse.

Tidligere i år gjennomførte fakultetet en pilot på denne testen. Tilbakemeldingene fra studentene var positive, sier prodekanen.

Kunnskapsdepartementet sier til Dagens Medisin at de er positive til å vurdere en forsøksordning med bruk av en egnethetstest som del av opptaksgrunnlaget for ti prosent av studieplassene i medisin.