– Det er bare ett svar: Mer utdanning, kompetanse, teknologi og innovasjon
LUKK
Annonse
Annonse

– Det er bare ett svar: Mer utdanning, kompetanse, teknologi og innovasjon

Av Julia Loge og Jørgen Svarstad

Publisert 14. oktober 2021 kl. 16:09

Torsdag ettermiddag overrakte Henrik Asheim nøkkelkortet til Ola Borten Moe (Sp).

Den avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister sa spøkefullt til den påtroppende at han garantert ville få spørsmål om utdanningsnivået sitt. Det hadde han allerede fått, svarte Borten Moe.

Borten Moe har betegnet seg selv som en «halvstudert røver».

Annonse

– Jeg har opplevd deg som en veldig tydelig og synlig representant for feltet, sa Borten Moe til Asheim.

Konkurrere på kvalitet, ikke pris

Fakta
Fakta om Ola Borten Moe
* 45 år

* Utdannet agronom og har dessuten mellomfag i statsvitenskap og historie ved NTNU. Yrkeserfaring: Forretningsmann og bonde. I årene 2013–2015 var han direktør for innovasjon i SIVA. Deretter var han en av grunnleggerne av oljeselskapet OKEA i Trondheim. Barnebarn av tidligere statsminister Per Borten (Sp).

* Senterpartiets 1. nestleder siden 2011. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 2005- 2013. Olje- og energiminister 2011–2013. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet fra 2010 til 2011.

* Medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 og kommunalråd fra 2003–2005. Leder Sør-Trøndelag Nei til EU 2003–2005.

(Kilder: SNL, Stortinget)
Han fremhevet betydningen av kunnskap og kompetanse. Han minnet om at noe av det første Norge bygget etter selvstendigheten i 1814, var Universitetet i Oslo.

– Går man i bybildet, ser man at man har hatt enorme planer og ambisjoner. Det er ikke et nøkternt uttrykk og en nøktern plassering, men det forteller om optimisme og fremtidstro. Og det understreker betydningen av kunnskap og kompetanse, sa han.

Norge er ikke et lavkostland som konkurrerer med utgangspunkt i billig arbeidskraft, understreket han videre.

– Sånn skal det heller ikke være. Vi skal konkurrere med utgangspunkt i at vi kan ting, at vi er dyktige og at vi leverer fremragende forskning og fremragende varer på et internasjonalt marked. Og da er det bare ett svar: Det er mer utdanning. Det er mer kompetanse. Det er mer teknologi og innovasjon, sa han.

Asheim: – Positivt overrasket

Henrik Asheim sier nå at han skal tilbake til Stortinget og sende skriftlige spørsmål til statsrådene, og at han håper på å komme i arbeids- og sosialkomiteen. Mens han sto og ventet på avløseren sa at at det han er mest stolt av er stortingsmeldingen om arbeidsrelevans.

– Den diskusjonen kommer til å fortsette uansett. Og at vi tross alt landet på beina etter pandemien, sa Asheim.

Men han er også spent på å overlate styringen til en regjering som signaliserer en sterkere politisk styring av sektoren, blant annet i spørsmålet om nedlegging av studiesteder.

– Jeg er sikker på at det kommer til å skape noen nye diskusjoner, sa Asheim, som også understreket at han er positivt overrasket over sin etterfølger og at den nye regjeringen har valgt en erfaren politiker til statsrådposten.

– Det er ikke min jobb å fortelle forskerne hva de skal gjøre, forsikret Ola Borten Moe. Foto: Julia Loge

Spørsmålet om mer politisk styring var det første som ble rettet mot Borten Moe.

– Vi understreker behovet for og verdien av akademisk frihet, men selvsagt innenfor noen rammer, som å ha et godt utdanningstilbud over hele landet, svarte han.

– Løsning i forskningen

Borten Moe har allerede statsråderfaring fra Olje- og energidepartementet, han er medeier og leder i et oljeselskap og gikk i sommer av som plattformdirektør på oljeplattformen Draugen. Og selv om han ikke la skjul på at det hadde vært morsomt å vende tilbake til sitt gamle departement, sa han at Kunnskapsdepartementet er Norges aller viktigste departement.

– Jeg tror at olje og gass blir erstattet fordi vi har funnet på noe annet. De løsningene ligger i forskningen. Vi begynte ikke å kjøre bil fordi noen drepte alle hestene, men fordi vi hadde funnet opp bilen, sa Borten Moe til dempet humring fra det frammøtte pressekorpset.

Den ferske statsråden ville ikke gå inn på hvilke endringer som kommer på forskningsfeltet i den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, selv om det står mye om tillitsreform og slutten på ABE-kuttene i regjeringsplattformen.

– Vi må bruke ressursene der de trengs mest, i undervisning og forskning, men operasjonaliseringen må vi komme tilbake til, sa Borten Moe.

Les mer: