Disse skal avgjøre om du får støtte fra Forskningsrådet
LUKK

Forskningsrådets porteføljestyrer:

Disse skal avgjøre om du får støtte fra Forskningsrådet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. april 2019 kl. 11:29

Forskningsrådet fikk over 1300 forslag. Her er de nye medlemmene i porteføljestyrene, som blant annet avgjør om forskere skal få økonomisk støtte.

Forskningsrådet har 15 såkalte porteføljestyrer. Hver av dem har ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter innenfor et tematisk område eller et fagområde. Det er for eksempel egnes styrer for «hav», «helse» og «petroleum». En av oppgavene til porteføljestyrene er å bestemme hvem som skal få forskningsmidler. Dette skjer ved at eksperter foretar en fagfellevurdering av søknadene og sender en innstilling til porteføljestyret. Porteføljestyret tar den endelige beslutningen om hvem som skal få forskningsmidler (se fakta om porteføljestyrenes oppgaver nederst i artikkelen).

Forskningsrådet fikk inn mer enn 1300 forslag på personer som kunne sitte i et styre.

– På mange måter har vi hatt et luksusproblem ved at tilfanget av svært kompetente kandidater har vært stort, og vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Annonse

Les også: Nedskjæringer i Forskningsrådet: – De ansatte opplever alle endringene som krevende

I pressemeldingen står det videre at Forskningsrådets styre, når de valgte medlemmer til portefjøljestyrene, har lagt vekt på god geografisk spredning, på at det skal være medlemmer fra forskningssektorene og ulike næringer, og fornyelse blant annet gjennom å få inn yngre styremedlemmer.

Styremedlemmene fra næringslivet representerer både store, forskningsintensive bedrifter og nye næringer med stort vekstpotensial.

Her ser du hvem som skal sitte i de ulike styrene. De skal sitte i fire år.

Demokrati, styring og fornyelse

 • Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
 • Moa Bjørnsson, Træna kommune, Træna
 • Dag Arne Christensen, NORCE, Bergen
 • Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige
 • Eva Falleth, NMBU, Ås
 • Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger
 • Olav Lysne, Simula Metropolitan, Bærum
 • Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
 • Mark Rhinard, Stockholms universitet, Sverige
 • Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Anne Cathrine Østebø, Validé, Stavanger

Energi, transport og lavutslipp

 • Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder
 • Ole Andreas Hagen, Postnord, Oslo
 • Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim
 • Johan Hustad, NTNU, Trondheim
 • Kristin Linnerud, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
 • Nils Røkke, SINTEF, Trondheim
 • Erik Sauar, Cenate AS, Askim
 • Anne Vera Skrivarhaug, NVE, Oslo
 • Elisabeth Maråk Støle, NORCE, Bergen
 • Henriette Undrum, Equinor, Trondheim
 • Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet, Trondheim

Global utvikling

 • Kim Traavik, Ambassadør (p), Oslo, styreleder
 • Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia
 • Nynke van den Broek, Liverpool School of Tropical Medicine, Storbritannia
 • Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia
 • Fanny Duckert, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Elise Must, Hydro, Oslo
 • Isabelle Schierenbeck, Gøteborg Universitet, Sverige
 • Peter G. Smith, London School of Hygiene and Tropical medicine, Storbritannia
 • Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark

Det vil bli oppnevnt to medlemmer til i dette styret.

Hav

 • Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende, Bærum, styreleder
 • Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde
 • Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø
 • Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet, Bergen
 • Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line, Haugesund
 • Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes
 • Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
 • Ingrid Schølberg, NTNU, Trondheim
 • Bente Thorstensen, Nofima, Bergen
 • Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum

Helse

 • Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø, styreleder
 • Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo
 • Tine Curtis, Forskningssjef, Aalborg kommune, Danmark
 • Anita Das, SINTEF, Trondheim
 • Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand
 • Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo
 • Pia Kürstein Kjellberg, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark
 • Pål Kraft, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Jon Magnussen, NTNU, Trondheim
 • Geir Selbæk, Nasjonalt senter for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg
 • Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo

Humaniora og samfunnsvitenskap

 • Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
 • Hans Dam Christensen, Københavns Universitet, Danmark
 • Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
 • Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – PRIO, Oslo
 • Terje Lohndal, NTNU, Trondheim
 • Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
 • Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Eva-Maria Svensson, Gøteborg Universitet, Sverige
 • Tina Søreide, Norges handelshøyskole, Bergen
 • Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
 • Jarle Trondal, Universitetet i Agder, Kristiansand

Industri og tjenestenæringer

 • Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo, styreleder
 • Ingrid Teigland Akay, Headan Ventures, Oslo
 • Silje Helene Aschehoug, SINTEF, Raufoss
 • Erlend Bullvåg, Nord Universitet, Bodø
 • Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, Stavanger
 • Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum
 • Ivar Horneland Kristensen, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
 • Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg
 • Lillian Olsen, Halogen, Oslo
 • Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco, Raufoss
 • Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand

Klima- og polarforskning

 • Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder
 • Eivind Selvig, Civitas, Oslo
 • Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo
 • Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
 • Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
 • Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, Bodø
 • Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark
 • Bjørn Samseth, Cicero, Oslo
 • Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
 • Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø

Landbasert mat, miljø og bioressurser

 • Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, styreleder
 • Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Oslo
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo
 • Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
 • Pål Johan From, NMBU, Ås
 • Marit Kjeldby, Miljødirektoratet, Oslo
 • Stig A. Larssæther, NTNU, Trondheim
 • Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund, Oslo
 • Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige
 • Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Drammen
 • Eirik Selmer-Olsen, TINE, Oslo

Livsvitenskap

 • Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige, styreleder
 • Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, Tromsø
 • Inge Jonassen, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Gun Peggy Strømstad Knudsen, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Emilie Lasson, Genetic Analysis AS, Oslo
 • Niels Jørgen Olesen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
 • Anne Simonsen, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Vidar Steen, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU, Ås
 • Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige

Muliggjørende teknologier

 • Geir Øien, NTNU, Trondheim, styreleder
 • Heidi Austlid, IKT-Norge, Oslo
 • Nuria Espallargas, Seram Coatings AS, Trondheim
 • Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning, Fredrikstad
 • Agnete Fredriksen, Vaccibody AS, Oslo
 • Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Rita Glenne, Glenne AS, Oslo
 • Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo
 • Stephen McAdam, DNV GL, Bærum
 • Shahzad Rana, Microsoft Norge, Oslo
 • Eivind Valen, Universitetet i Bergen, Bergen

Naturvitenskap og teknologi

 • Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder
 • Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
 • Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn
 • Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
 • Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
 • Rune Storvold, NORCE, Tromsø
 • Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger
 • Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Petroleum

Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder
Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen
Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo
Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn
Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
Rune Storvold, NORCE, Tromsø
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Utdanning og kompetanse

 • Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bergen, styreleder
 • Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy, Finland
 • Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark
 • Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune, Bærum
 • Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Stavanger
 • Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia
 • Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum
 • Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
 • Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo
 • Peter Wesenberg, NOKAS AS, Tønsberg

Velferd, kultur og samfunn

 • Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, Stockholm, styreleder
 • Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark
 • Janne Paulsen Breimo, Nord universitet, Bodø
 • Ragnar Bøe Elgsaas, LO, Oslo
 • Dag Elgesem, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
 • Einar Lie, Universitetet i Oslo, Oslo
 • Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger, Stavanger
 • Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
 • Olof Åslund, IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Sverige

Fakta: Dette er Forskningsrådets porteføljestyrer:

 • Porteføljestyrene har vanligvis 10-12 medlemmer, som har følgende oppgaver:
 • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
 • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • beslutte tildeling av forskningsmidler
 • sikre effekter av investeringene gi råd til Forskningsrådets administrasjon

Kilde: Forskningsrådet

Les også: