Egen statsråd for forskning og høyere utdanning

Av Kjetil A. Brottveit

Publisert 17. januar 2018

Iselin Nybø (V) blir ny minister for forskning og høyere utdanning. Jan Tore Sanner (H) blir kunnskaps- og integreringsminister.

Forhåndsmeldingene i mange medier stemte: Iselin Nybø fra Venstre blir ny statsråd. Ansvarsområdet er forskning og høyere utdanning. Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor inkluderer dette blant annet statlige universiteter og høyskoler, Nokut og Norges forskningsråd.

To ministre i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet får dermed to statsråder: Jan Tore Sanner er ny kunnskaps- og integreringsminister. Han skal lede arbeidet med barnehage, opplæring, utdanningsstøtte, fagskole og generelle kompetansepolitiske saker. Sanner overtar også ansvaret for regjeringens integreringsarbeid, som i dag ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

Mange aktører i sektoren for forskning og høyere utdanning har ønsket seg en egen minister. Dette var tilfellet i perioden 2007–2012, med Tora Aasland (SV) som statsråd for forskning og høyere utdanning i Stoltenberg-regjeringen.

– I opinionen og i det politiske livet er interessen for skole mye større, skole kommer mye lettere på den politiske dagsorden. En egen minister for høyere utdanning og forskning kan få opp forståelsen for dette og få til en bedre koordinering av norsk forskningspolitikk, sa Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, til Forskerforum i fjor høst.

– En egen statsråd understreker forskningens betydning for samfunnsutviklingen, sier Aaslestad i dag.

Rebekka Borsch (V) blir ny statssekretær for Iselin Nybø. Bjørn Haugstad (H) fortsetter som statssekretær i Kunnskapsdepartementet, nå for Jan Tore Sanner, men bare fram til 22. februar. Han blir avløst av Rikke Høistad Sjøberg (H), som kommer fra stilling som politisk rådgiver for Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Jurist og lokalpolitiker

Den nye ministeren Iselin Nybø er 36 år og satt på Stortinget i forrige periode. Politikkområdet hun møter i Kunnskapsdepartementet skulle være godt kjent, for da var hun nestleder i den daværende Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Nybø kommer opprinnelig fra Randaberg i Rogaland, og er nå bosatt i Stavanger, der hun har vært bystyre- og formannskapsmedlem. Nybø er utdannet som jurist ved Universitetet i Bergen og har arbeidet ved advokatkontor.

Også kulturminister fra Venstre

Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister, og dermed øverste sjef for blant annet mange museer. Hun sa til Forskerforum i fjor høst at hun gjerne ville bli kunnskapsminister. I stedet ble det altså statsrådsposten i Kulturdepartementet, der hun avløser Høyres Linda Hofstad Helleland. Jan-Christian Kolstø (V) blir statssekretær for Skei Grande.

 

 

Les også: