Færre er midlertidig ansatt ved universitetene og høyskolene, men det er store variasjoner

Av Julia Loge

Publisert 26. november 2019

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser nye tall. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

– Fast ansettelseskal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høyskolesektoren. Det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast. Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Se oversikt over alle statlige universiteter og høyskoler nederst i saken.

Pilene peker i riktig retning

Universitets- og høyskolesektoren har en mye større andel midlertidig ansatte enn snittet for arbeidslivet. Mens tallene fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning viser at 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent.

Kunnskapsdepartementets tall refererer til andel midlertidige årsverk i både vitenskapelige stillinger og administrative stillinger, men teller ikke med åremålsstillinger.

– Det er bra at de nye tallene viser at det går i riktig retning. Jeg ser at flere institusjoner har gjort en kjempeinnsats for å få ned antallet midlertidig ansatte. Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø.

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner.

– Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, sier Nybø.

Forskerforbundet: UiT og NMBU verst i klassen

Forskerforbundet regner midlertidighet på en annen måte enn Kunnskapsdepartementet, for de regner de bare med undervisnings- og forskningsstillinger. Likevel kommer de også til en reduksjon fra 17,5 til 16,3 prosent. Timelærere og andre på korte engasjementer er ikke med, heller ikke bistillinger.

«Ved universitetene kan vi merke oss en udiskutabel positiv bedring ved UiO. Ved NTNU og UiB er det betydelige forbedringer, men her kan det se ut som noe – men ikke alt – skyldes mer kreativ rapportering. UiT og NMBU utmerker seg med å gå i motsatt retning og er nå verst i universitetsklassen», skriver Forskerforbundet til Forskerforum.

Blant dem som jobber utelukkende som forskere, altså uten undervisning, er fortsatt to av tre midlertidig ansatt, det kan forklares med at disse stillingene ofte er finansiert gjennom forskningsprosjekter. Men det er også mange midlertidig ansatte universitets- og høyskolelektorer, som Forskerforbundet tolker som at omfattende undervisningsoppgaver dekkes av midlertidig ansatte uten doktorgrad.

  2018    2019  
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet19,620
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet17,518,6
Universitetet i Oslo17,915,5
Universitetet i Stavanger15,214,6
Universitetet i Sørøst-Norge13,313,9
Nord universitet13,412,3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet14,511,6
Universitetet i Agder12,111,6
OsloMet – storbyuniversitetet10,811,2
Universitetet i Bergen1310,9
Delsum universiteter15,213,9
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo9,815,3
Norges idrettshøgskole12,413,8
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk12,69,9
Norges handelshøyskole11,49,8
Norges musikkhøgskole10,17,8
Kunsthøgskolen i Oslo87
Delsum statlige vitenskapelige høyskoler10,810,2
Samisk høgskole27,729,7
Høgskulen i Volda13,716,3
Høgskolen i Innlandet13,512,6
Høgskulen på Vestlandet15,312,3
Høgskolen i Østfold10,110,8
Delsum statlige høyskoler14,113
Sum14,913,7

Kilde: Kunnskapsdepartementet

  • Les også: