NMBU: Minst 29 midlertidig ansatte har krav på fast stilling – nå skal de få det
LUKK
Annonse
Annonse

NMBU: Minst 29 midlertidig ansatte har krav på fast stilling - nå skal de få det

Av Julia Loge

Publisert 24. oktober 2019 kl. 14:10

Universitetet vil selv ta initiativ til å tilby fast stilling til de som har krav på det.

NMBU har gått gjennom alle de midlertidige stillingene for å se om det er ansatte som har krav på fast stilling «og fortløpende begynne å tilby fast stilling til ansatte som har krav på dette», ifølge rektor Sjur Baardsens orienteringer til styret.

Av 220 ansatte som er midlertidige har de funnet cirka 29 ansatte som antagelig har krav på fast stilling og at ytterligere 25 arbeidsforhold må vurderes grundigere. 60 prosent av de midlertidige ved NMBU er kvinner, kommer det fram i styrepapirene.

Maks tre år

Dersom man er midlertidig ansatt i mer enn tre år, kan man nemlig ha krav på fast ansettelse ifølge statsansatteloven. Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NMBU, er svært positiv til at arbeidsgiveren nå tar eget initiativ til at flere får faste ansettelser om de har krav på det.

– Det er positivt at de gjør dette og har såpass høyt trykk på det. Vi har etterspurt dette de siste årene, og jeg håper dette blir en del av de naturlige rutinene framover. ​Da dette var oppe for noen år siden, var det høyt trykk en stund og så dovnet fokuset bort etter hvert.

Fakta
Treårsregelen finnes i statsansatteloven § 9 (3):
«Midlertidig ansatte etter første ledd bokstav a), b) eller e), og som har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år, skal anses som fast ansatt.»

Mange av de som er midlertidig ansatte er forskere knyttet til ulike prosjekter. Det vil si at selv om de får fast ansettelse, kan de bli sagt opp når prosjektet er ferdig og finansieringen tar slutt.

– Når eksterne prosjekter går ut, er det viktig at arbeidsgiver gjør en grundig jobb for å sjekke om NMBU har annen passende stilling som denne personen kan ha fortrinnsrett på. Det er viktig at ledere jobber med oppdaterte bemanningsplaner og vet hvilke nye stillinger, avganger og permisjoner som kommer frem i tid slik at ansatte kan sikres en reell fast stilling, understreker Kjøbli.

Må utarbeide tiltak

Statistikk fra Forskerforbundet viser at over 2600 mennesker jobbet midlertidig med undervisning og forskning ved universiteter og høyskoler i 2018. De utgjør dermed 18,3 prosent av de ansatte, og den andelen er mye høyere enn i den private delen av høyskolene, der bare 10 prosent er midlertidig ansatt.

Forskerforbundet holder stipendiater og postdoktorer utenfor når de regner ut andelen midlertidige. Det kan være årsaken til at det ifølge Forskerforbundet bare er 94 midlertidige årsverk ved NMBU, mens universitetet selv finner 220,6.

Nå leder Universitetet i Bergen en gruppe som skal utarbeide tiltak som kan redusere antallet midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler. Inne utgangen av 2019 skal de levere listen sin til Kunnskapsdepartementet.