Flertallet i Stortinget vil ikke stanse nedleggelsen av Nesna
LUKK
Annonse
Annonse

Flertallet i Stortinget vil ikke stanse nedleggelsen av Nesna

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 5. november 2019 kl. 13:44

– Det kommer nok til å bli noen ramsalte nordnorske uttrykk i stortingssalen, lover SVs stortingsrepresentant.

Saken er oppdatert 14:45.

Tirsdag 12. november skal Stortinget stemme over SVs representantforslag om å stoppe nedleggelsen av studiestedet Nesna. I dag kom innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen, og den konkluderer med at forslaget vil bli avvist av regjeringspartiene. Dermed faller forslaget som støttes av opposisjonen som er i mindretall. Det vil imidlertid ikke skje uten en kraftig debatt i stortingssalen, lover SVs Mona Fagerås.

– Det kommer nok til å bli noen ramsalte nordnorske uttrykk i stortingssalen, sier hun til Forskerforum.

Fakta
Dette er forslaget:
1. Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.
2. Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvordan man kan oppfylle intensjonene i Meld. St. 18 (2014–2015) om å styrke studiestedene slik at de kan bli mer betydningsfulle i sin region.
3. Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.
Hun er skuffet over at regjeringspartiene ikke ble med på forslaget som støttes av SV og Senterpartiet.

– Opposisjonen har prøvd å få regjeringspartiene til å se at dette er en sak som berører et helt lokalsamfunn og i tillegg berører det faktum at vi har en lærerkrise i Nordland. Flertallet og regjeringspartiene skyver autonomien til universitetene foran seg og kommer til å legge ned studiestedet Nesna neste tirsdag, sier Fagerås.

Fagerås er blant dem som mener at nedleggelsen vil føre til et dårligere lærerutdanningstilbud i regionen. Nord universitet har besluttet at studiestedet Mo i Rana skal overta lærerutdanningen.

– Regjeringspartiene skyver universitetenes autonomi foran seg og kommer til å legge ned studiestedet Nesna, sier Mona Fagerås i SV. Foto: Nordland fylkeskommune

– Dette får konsekvenser for en hel kommune, og for fremtidige elever som skal gå på skole i Nordland. Det kommer åpenbart til å bli flere ufaglærte lærere i denne regionen, sier hun.

Ap: Setter av penger til Nesna i alternativt budsjett

I innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen kommer det frem at opposisjonspartiene står samlet i å videreføre lærerutdanning på Nesna, men foreslår ulike modeller for hvordan dette kan gjøres. Ifølge representant Nina Sandberg vil Arbeiderpartiet legge mer penger på bordet for å kunne opprettholde lærerutdanningen.

I et forslag sammen med Senterpartiet ber Ap regjeringen om å «sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett». Sammen med Senterpartiet og SV foreslår Ap også at regjeringen skal utarbeide «en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle» der Nesna også er en del.

– Arbeiderpartiet har i dag bedt regjeringen komme med en plan for å styrke desentralisert utdanning over hele landet. Vi vil sikre regional utvikling og de viktige profesjonsutdanningene, og fremtidig høyere utdanning på Nesna må være en del av denne planen. Dessverre stemmer høyrepartiene ned forslaget, som bare bli støttet av de rødgrønne partiene, sier Nina Sandberg, som er Aps talsperson for høyere utdanning og forskning.

– Norge trenger utdanning og verdiskaping i hele landet. Arbeiderpartiet avviser høyreregjeringens nedbygging av utdanningssystemet, vi har alltid jobbet for å sikre utdanning til flest mulig. Vi vil heller ta i bruk kompetanse og lokaler på Nesna og ha mer desentralisert utdanning. Derfor setter vi av både penger og studieplasser i vårt alternative budsjett som legges frem i neste uke, sier Sandberg.

Krf følte seg lurt, men…

Hans Fredrik Grøvan (Krf) mener Nesna vil få omstillingsmidler. Foto: Krf

En uttalelse fra Kristelig folkepartis 2. nestleder Ingelin Noresjø i juni ga grunnlag for spekulasjoner om hva partiet ville gjøre med saken. Hun var tydelig på at nedleggelse av Nesna var på tvers av forutsetningene for den opprinnelige fusjonen mellom Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. «Jeg føler meg rett og slett lurt. Jeg trodde på Torbjørn Røe Isaksen da han forsikret om at fusjonen skulle styrke Nesna og Helgeland. Jeg forsvarte fusjonen på grunnlag av det. Bare fire år etter denne kongelige resolusjonen foreslår universitetet nedleggelse. Jeg føler meg lurt, jeg føler meg ført bak lyset, jeg føler meg snytt. Politiske beslutninger er ingenting verdt i sånne situasjoner. Det svekker demokratiet og det fører til avmakt hos folk», sa Noresjø 11. juni.

I dag sier Krfs representant i Utdannings- og forskningskomiteen Hans Fredrik Grøvan at han har forståelse for uttalelsen, men han vektlegger at Nord universitets selvstyre må respekteres.

– Jeg har stor forståelse for den skuffelsen hun legger for dagen. Fokuset nå må være hvordan man styrker Helgeland og hva vi skal putte inn i stedet på Nesna og Sandnessjøen, sier Grøvan.

– Vi er opptatt av at høyskolene og universitetene skal ta det regionale ansvaret som de har i sitt samfunnsoppdrag, og sikre at den regionen som de ligger i skal bidra til å holde kompetansenivået i hele landsdelen. Derfor har vi vært tydelige på det i våre merknader i saken. Når vi ikke støtter forslaget om endring av vedtaket, så handler det først og fremst om institusjonenes autonomi. De har en rett og en plikt til å kunne gjøre sine vurderinger om hvor de skal organisere utdanningstilbud. Her har institusjonen valgt å gjøre endringer når det gjelder campuser. Det er ikke vanlig, og i strid med retningslinjer for universitetenes autonomi, at Stortinget griper inn, sier Grøvan.

Vurderer kontrollkomiteen

Grøvan mener Nord universitet tar ivaretar det regionale ansvaret for å utdanne lærere og sykepleiere til Nordland og Helgelandskysten.

– Og så mener vi at Nesna helt sikkert vil få omstillingsmidler, og at vi kan sette oss ned med fylket og stat og se på hvordan vi kan ta i bruk infrastrukturen til andre kompetansetiltak som kan ivareta lokalsamfunnet og denne delen av Helgeland, sier Grøvan.

Også Fagerås forventer at regjeringen stiller opp med omstillingsmidler til Nesna-samfunnet.

– Men vi har ikke gitt opp ennå. Vi kommer til å vurdere om denne saken skal til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Fagerås.

– På hvilket grunnlag?

– Vi har særlig sett på bakgrunnsnotatet som universitetsstyret ved Nord universitet tok sin beslutning på. Det inneholdt flere feil og mangler. Og så mener vi at det er en nasjonal sak å vurdere en nedleggelse som bryter med en kongelig resolusjon. Men vi må få avsluttet denne saken i Stortinget først før vi bestemmer oss for hvordan vi skal gå videre med saken.

Dette er forslagene fra mindretallet i Utdannings- og forskningskomiteen:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 5
Stortinget ber om at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen jevnlig, og minst én gang i hver stortingsperiode, legge fram for Stortinget en analyse av finansieringssystemets innvirkning på strukturen i sektoren når det gjelder både studiesteder og fagtilbud.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet og innføre incentiver for desentraliserte studietilbud som er etterspurt av regionalt arbeids- og næringsliv.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Les også: