Frykter Nesna og Sandnessjøen ikke blir siste universitetsnedleggelse
LUKK

Frykter Nesna og Sandnessjøen ikke blir siste universitetsnedleggelse

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 5. november 2019 kl. 16:12

Flere av opposisjonspartiene vil styrke nye universiteters økonomi for å unngå nedleggelser av studiesteder.

Senterpartiets representant Marit Knutsdatter Strand er skuffet over at Stortinget ikke vil stemme for SV, Arbeiderpartiet og Senterparitets ulike forslag for å redde studiestedene på Nesna og Sandnessjøen ved Nord universitet.

– I vårt alternative statsbudsjett vil vi sikre at universitetene har økonomi til å holde liv i utdanningstilbudet i hele landet, sier Marit Knutsdatter Strand (SP). Foto: SP

– Vi er veldig uenige i autonomiargumentet til regjeringen. Regjeringen har lagt opp til dette gjennom strukturmeldingen og har seg selv å takke for at vi har havnet i denne situasjonen, sier hun.

Vil styrke økonomien til nye universiteter

Senterpartiet deltar i innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité med flere forslag både sammen med SV og Arbeiderpartiet. (Se forslagene nederst i artikkelen.) Senterpartiet legger vekt på å stoppe nedleggelsen av studiestedene på Nesna og Sandnessjøen og å styrke økonomien til de nye universitetene slik at de ikke havner i en situasjon der de ser seg nødt til å legge ned utdanningssteder.

– Det burde vært gjort noe for at Nord universitet kunne opprettholde disse studietilbudene. Vi er opptatt av at mulighetene de yngre universitetene har til å drive universitetsutdanning spredt på flere steder. Helt konkret har vi forslag om at vi skal se på finansieringssystemet for universitetene, og i vårt alternative statsbudsjett vil vi sikre at universitetene har økonomi til å holde liv i utdanningstilbudet i hele landet.

Også Arbeiderpartiet vil sette av mer penger til dette, ifølge Nina Sandberg.

– Vi vil ta i bruk kompetanse og lokaler på Nesna og ha mer desentralisert utdanning. Derfor setter vi av både penger og studieplasser i vårt alternative budsjett som legges frem i neste uke, sier Sandberg.

Høyre: – Skjønner at de er skuffet

– Det vil være veldig uryddig av Stortinget å gå inn og detaljstyre universitets- og høyskolesektoren, sier Kent Gudmundsen (H). Foto: Høyre

Forslagene fra opposisjonspartiene om å styrke desentralisert utdanning og redde studiestedet Nesna skal stemmes over tirsdag 12. november. I innstillingen som foreligger i dag avviser regjeringspartiene forslagene. Kent Gudmundsen i Høyre er tydelig på at regjeringspartiene ikke kan støtte forslag som griper inn i universitetenes autonomi, men syns tanken om å styrke de nye universitetenes økonomi er interessant.

– Det er derfor vi har styrket de nye universitetenes økonomi betydelig de siste årene. De har hatt høyere realvekst enn de gamle universitetene, og vi har lagt inn stipendiatstillinger og studieplasser for å bygge opp robuste fagmiljøer. Men så sier Nord universitet at det ikke er et pengespørsmål, men at det er andre ting som ligger til grunn for at de ønsker å legge ned studiesteder. Det gjør at saken er litt vanskelig, for den kan ikke bare løses med økonomi, sier Gudmundsen.

I sommer besøkte han selv Nesna i forbindelse med at Nord universitet skulle vurdere nedleggelse.

– Hvordan tror du de du traff på ditt besøk reagerer når de får høre at du stemmer ned forslaget om å stanse nedleggelsen?

– Jeg skjønner at de selvfølgelig er veldig skuffet over at man fra stortingets side ikke vil overprøve styret. Men jeg har hele tiden vært tydelig på at selv om jeg er uenig med styret, så vil det være en høy terskel for at vi vil overprøve styrets vedtak.

Han viser til at han har kritisert styrets behandling av saken.

– Jeg er fortsatt av den oppfatning at styrets behandling av saken ikke har vært god, men samtidig vil det være veldig uryddig av Stortinget å gå inn og detaljstyre universitets- og høyskolesektoren. Da vil vi bryte et prinsipp som vil kunne skape konsekvenser i veldig mange andre saker.

Frykter flere nedleggelser

Gudmundsen vektlegger at Nord universitet fortsatt skal tilby desentralisert lærerutdanning og sykepleierutdanning i regionen, og at det er det viktigste for Stortingets flertall.

– Så vil det selvfølgelig være et stort engasjement rundt hvor man tilbyr det. Men da er man nede på et detaljnivå som er for detaljert for stortinget å gå inn på.

Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet blir oppgitt over hvordan regjeringspartiene håndterer utdanningstilbud i distriktene.

– Vi opplever at det er et bredt flertall i stortinget som framsnakker desentralisert studietilbud. Da syns vi det er synd at vi ikke er mer enige om hva som skal til for å få det til. Det er krevende å få til desentralisert utdanning, og da må vi sørge for at forholdene er på plass så vi ikke mister studiesteder. Vi frykter at siste ord ikke er sagt, at det kan komme flere nedleggelser.

Dette er forslagene fra mindretallet i Utdannings- og forskningskomiteen:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle, og der det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet. Fremtidig høyere utdanning på Nesna skal være en del av planen.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sikre lærerutdanning på Nesna, blant annet ved å sikre økonomisk handlingsrom for utdanningen gjennom studieplasser, rekrutteringsstillinger og styrket budsjett.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av styringsprinsipper for høyere utdanning om å sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes, og følges opp av utdanningsinstitusjonene.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å stoppe den vedtatte endringen av studiestedsstruktur, campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ved Nord universitet.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 5
Stortinget ber om at styrevedtak om avvikling av studiesteder ved de enkelte institusjonene i UH-sektoren skal fremlegges for Stortinget for endelig behandling.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen jevnlig, og minst én gang i hver stortingsperiode, legge fram for Stortinget en analyse av finansieringssystemets innvirkning på strukturen i sektoren når det gjelder både studiesteder og fagtilbud.

Forslag 7
Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet og innføre incentiver for desentraliserte studietilbud som er etterspurt av regionalt arbeids- og næringsliv.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen om å legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge.

Les også: