Campus Nesna og Sandnessjøen foreslås lagt ned
LUKK
Annonse
Annonse

Nord universitet:

Campus Nesna og Sandnessjøen foreslås lagt ned

Av Julia Loge

Publisert 24. april 2019 kl. 10:11

Nord universitet skal styrke Bodø og Levanger, mens Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

Rektor ved Nord universitet har i dag lagt fram forslag til ny studiestedsstruktur ved universitetet. Forslaget innebærer en samling av forskning og utdanning i sterkere fagmiljøer, samt endring og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiesteder, ifølge en pressemelding.

Forskerforum siterte først NRK om at Nesna og Namsos ville bli foreslått lagt ned. Det stemte ikke.

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur: 

·        To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer.
·        Tre studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger.
·        Utdanningssteder for nett- og samlingsbaserte studier hvis det er nok søkere, for eksempel i Namsos og Stokmarknes.
·        Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

–  Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Dette er utfordringene

Nesna hadde 21 heltidsstudenter i 2018, mens Sandnessjøen kun hadde samlingsbaserte studier.

Rapporten viser til flere problemer for studiestedene som er foreslått avviklet:

Nesna
• Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon
• Kun samlingsbaserte utdanninger og svært få tilstedeværende studenter
• Få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøet
• Svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter
• Svært høye kostnader til lokaler og infrastruktur, og spesielt i forhold til resultater som oppnås

Sandnessjøen
• Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon
• Ingen aktive utdanningstilbud fra høst 2019

Sparer 50 millioner årlig

Rektor mener at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet. 

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet, sier Solheim Hansen.   

Forslaget innebærer at Nord universitet går fra ni studiesteder til to campuser og tre studiesteder.


– Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universitetet har som utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Hanne Solheim Hansen. Foto: Nord universitet

Ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord

Forslaget innebærer at de fagmiljøet i lærerutdanning og barnehagelærerutdanning i Nesna flyttes til Bodø. Dette er 49,3 årsverk. Fagmiljøet i sykepleie i Sandnessjøen, som utgjør 6,9 årsverk, flyttes til Mo i Rana.

– Vår innstilling til endring i studiesteder får store konsekvenser for en del av våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet, men dette kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted. Jeg har stor forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig. Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen, slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren.  

De studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene.  

Også Namsos og Vesterålen får endringer

Studiestedene i Namsos og Stokmarknes foreslås endret til utdanningssteder for nett- og samlingsbaserte studier som skal roteres innenfor regionen. Disse stedene skal kunne tilby både lærer-, sykepleie- og andre profesjonsutdanninger når det er nok søkere, men skal ikke ha permanente fagmiljøer.

I 2018 hadde Namsos 466 heltidsstudenter, mens Vesterålen kun hadde 8, ifølge rapporten.

Fra Namsos skal fagmiljøet i sykepleie og vernepleie flyttes til Levanger, og paramedisin flyttes til Bodø. Det er totalt 34,8 årsverk. Fra Vesterålen flyttes fagmiljøet i sykepleie til Bodø, ifølge forslaget. Det er 36,3 årsverk.

Fagmiljøet i farmasi må utredes videre. Totalt har Nord universitet 8,6 årsverk i farmasi fordelt mellom Namsos og Stjørdal. Stjørdal er det eneste stedet som står uten foreslåtte endringer i fagmiljøet.

Ferdigbehandlet før sommeren

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i universitetsstyret 30. april. Deretter er det foreslått en høringsperiode fra 3. mai til 15. juni.

Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni.  

  • Les mer