Forhandlinger om hovedavtalen utsettes igjen
Annonse

Forhandlinger om hovedavtalen utsettes igjen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 2. desember 2020

Årsaken er smittesituasjonen. Hovedavtalen videreføres derfor til 31. mars 2021.

Hovedavtalen i staten legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten.

Den sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte.

Annonse

Avtalen er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Egentlig gjaldt dagens hovedavtale i staten bare ut 2019. Men den ble forlenget til ut 2020. Årsaken var da at LO hadde et ønske om å beholde dagens avtale. Partene var enige om å gjenoppta forhandlingene om revisjon av høsten 2020. Men så kom korona.

protokollen fra møte 30. november mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, YS Stat, Akademikerne, Unio og LO Stat heter det: 

«Partene er med bakgrunn i smittesituasjonen enige om å utsette videre forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Partene er enige om å ta opp igjen forhandlingene 15. mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. mars 2021».

Og videre:

«Hovedsammenslutningene legger til grunn at møtene kan gjennomføres med fysisk oppmøte, når forhandlingene tas opp igjen i mars.»

Les også: