Forhandlinger om hovedavtalen utsettes igjen
LUKK
Annonse
Annonse

Forhandlinger om hovedavtalen utsettes igjen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 2. desember 2020

Årsaken er smittesituasjonen. Hovedavtalen videreføres derfor til 31. mars 2021.

Hovedavtalen i staten legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten.

Den sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte.

Annonse

Avtalen er inngått mellom de fire hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Egentlig gjaldt dagens hovedavtale i staten bare ut 2019. Men den ble forlenget til ut 2020. Årsaken var da at LO hadde et ønske om å beholde dagens avtale. Partene var enige om å gjenoppta forhandlingene om revisjon av høsten 2020. Men så kom korona.

protokollen fra møte 30. november mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, YS Stat, Akademikerne, Unio og LO Stat heter det: 

«Partene er med bakgrunn i smittesituasjonen enige om å utsette videre forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Partene er enige om å ta opp igjen forhandlingene 15. mars 2021. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. mars 2021».

Og videre:

«Hovedsammenslutningene legger til grunn at møtene kan gjennomføres med fysisk oppmøte, når forhandlingene tas opp igjen i mars.»

Les også: