Forskningsministeren svarer: Stopp i Israel-samarbeid får ikke konsekvenser for forskningssøknader i EU
LUKK

Forskningsministeren svarer: Stopp i Israel-samarbeid får ikke konsekvenser for forskningssøknader i EU

Av Julia Loge

Publisert 21. mai 2024 kl. 15:04

Frps Sylvi Listhaug får svar på spørsmål om forskningsmiljøer som boikotter Israel kan søke ERC.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget, spør Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet: «Må norske forskningsmiljøer som vil boikotte Israel ta konsekvensen og avstå fra deltagelse i ERC

ERC er Det europeiske forskningsrådet – European Research Council, der både Norge og Israel deltar på linje med EUs medlemsland. ERC inngår i Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Forskerforum har tidligere skrevet at Norge og Israel samarbeider om 54 prosjekter med tildeling gjennom Horisont Europa.

Ikke-diskriminering

Listhaug begrunner spørsmålet med at «ERC arbeider ut fra en policy hvor det er forbudt å diskriminere på grunnlag av nasjonal eller etnisk tilhørighet. Boikott av israelske forskere vil bryte ERC sine retningslinjer.»

Nå har forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel svart henne. Først presiserer han at universiteter og høyskoler har stor autonomi, og selv bestemmer hvem de vil samarbeide med.

«Regjeringen har ikke gitt særskilte føringer for samarbeid med institusjoner eller forskingsmiljøer i Israel», skriver Hoel.

Ikke konsekvenser

Deretter korrigerer han Listhaugs begrunnelse om ikke-diskriminering.

«Policyen om forbud mot diskriminering, som representanten referer til i begrunnelsen for sitt spørsmål, gjelder for prosessen der søknader blir evaluert. Den skal være nøytral og rettferdig overfor alle søkere.»

«Det at noen norske universitet og høgskoler har valgt å avslutte eller sette på vent samarbeidsavtaler med læresteder i Israel på bakgrunn av Israels krigføring på Gaza, får ikke konsekvenser for fagmiljøenes mulighet til å søke ERC om forskingsmidler», avslutter Hoel.

  • Les mer: